Главная страница

Marian Miłek został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Gminy Sulechów uchwałą nr XXXVII/345/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku.

Honorowi Obywatele Gminy Sulechów – lista osób, którym Rada Miejska w Sulechowie przyznała honorowe obywatelstwo gminy Sulechów. Wyróżnienie to zostało ustanowione uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr XXV/244/2001 z dnia 3 kwietnia 2001 roku, w myśl której obywatelstwo przyznaje się osobom fizycznym za wyjątkowe zasługi na rzecz gminy we wszystkich możliwych dziedzinach[1]. Jedynym organem mającym możliwość przyznawania honorowego obywatelstwa gminy Sulechów jest Rada Miejska w Sulechowie[2]. W sumie tytułem tym zostało wyróżnionych 12 osób.

Historia

Przed 2001 rokiem

Władze miejskie w Sulechowie kilkukrotnie odznaczały osoby zasłużone dla Sulechowa. Po raz pierwszy uczyniły to 13 lutego 1960 roku, w 15-lecie powrotu miasta do Polski. Wówczas to honorowe dyplomy otrzymało 59 osób. Po raz drugi osoby zasłużone dla miasta uhonorowano w 1985 roku, gdy, z inicjatywy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, 29 osobom, które dla dobra miasta przepracowały minimum 25 lat, nadano tytuły sulechowian 40-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po raz trzeci osoby zasłużone dla miasta i gminy wyróżniono 1 czerwca 1995 roku, w 50-lecie ustanowienia w Sulechowie polskiej administracji cywilnej. Okolicznościowe plakietki przyznano wówczas 15 sulechowianom, którzy przyczynili się do tworzenia podstaw życia w mieście w ciągu pierwszych pięciu lat po zakończeniu II wojny światowej. Ponadto w latach 1995–1997 pamiątkowymi plakietkami nagradzano mieszkańców, którzy szczególnie przyczynili się w rozwoju miasta po 1950 roku. W sumie w ten sposób wyróżniono 36 osób, z czego 24 w roku 1995, 9 rok później i 3 w 1997 roku[3].

Od 2001 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 3 kwietnia 2001 roku Rada Miejska w Sulechowie przyjęła uchwałę numer XXV/244/2001, w myśl której ustanowiono honorowe wyróżnienie o nazwie „Honorowe Obywatelstwo Gminy Sulechów”[1]. Po raz pierwszy godność tę nadano podczas XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie (kadencja 2002–2006) w dniu 12 września 2002 roku. Wyróżniono wówczas 6 osób – 4 Polaków, Stanisława Butlaka, Bernarda Grupę, Mariana Miłka i Ksawerego Pierożka, oraz 2 obcokrajowców: Niemkę Ruth Schultz oraz Holenderkę Angelinę Slepikas[4]. Był to jednocześnie jedyny przypadek w historii, gdy jednego dnia wyróżniono więcej niż 2 osoby. W ciągu kadencji trwającej od 2002 do 2006 roku uhonorowano jeszcze 3 osoby – w grudniu 2003 roku Anglika Bobba Cobba[5], a w styczniu 2005 roku Damiana Przybylskiego oraz Leona Okowińskiego[6]. W kolejnej kadencji (lata 2006–2010) Rada Miejska przyznała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulechów dwóm osobom – w czerwcu 2007 roku Olgierdowi Banasiowi[7] i w październiku 2010 roku Franciszkowi Uścińskiemu[8]. W obecnej kadencji (od roku 2010) wyróżniono w ten sposób jedną osobę – Ignacego Odważnego[9]. W sumie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulechów przyznano 12 osobom, w tym 3 obcokrajowcom.

Zasady

Kandydatury

Sposób zgłoszenia

Zgodnie z regulaminem nadawania honorowego obywatelstwa gminy Sulechów, aby zgłosić kandydaturę do takiego odznaczenia należy uzyskać akceptację mieszkańców gminy wyrażoną w postaci minimum 50 podpisów popierających zgłoszenie. Ponadto kandydat do takiej godności musi wyrazić pisemną zgodę na jej przyznanie, a zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie w postaci opisu zasług danej osoby dla miasta i gminy[1].

Rozpatrywanie wniosków

Po skompletowaniu kandydatury należy ją zgłosić do przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulechowie, który otrzymane dokumenty przekazuje do Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury. Po zapoznaniu się z wnioskiem komisja przedstawia swoją opinię przewodniczącemu Rady Miejskiej, a ten, celem podjęcia uchwały w sprawie nadania godności, na najbliższej sesji przedstawia radnym opinię komisji i wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa gminy Sulechów danemu kandydatowi. W wypadku przyjęcia wniosku Rada Miejska każdorazowo wydaje uchwałę o przyznaniu godności[1].

Przywileje

Osobie, której przyznano honorowe obywatelstwo gminy Sulechów przewodniczący Rady Miejskiej wręcza osobiście podpisany „Dyplom Honorowego Obywatela Gminy Sulechów” oraz okolicznościową plakietkę potwierdzającą nadanie godności. Ponadto osoba wyróżniona w ten sposób jest każdorazowo osobiście zapraszana na ważniejsze uroczystości w gminie[1].

Honorowi Obywatele Gminy Sulechów

Poniższa tabela prezentuje chronologiczne zestawienie osób wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Gminy Sulechów.

Lp. Imię i nazwisko Numer uchwały Data nadania godności Źródło
1. Schultz, RuthRuth Schultz XXXVII/343/2002 12 września 2002 [10]
2. Slepikas, AngelinaAngelina Slepikas XXXVII/344/2002 12 września 2002 [11]
3. Miłek, MarianMarian Miłek XXXVII/345/2002 12 września 2002 [12]
4. Pierożek, KsaweryKsawery Pierożek XXXVII/346/2002 12 września 2002 [13]
5. Grupa, BernardBernard Grupa XXXVII/347/2002 12 września 2002 [14]
6. Butlak, StanisławStanisław Butlak XXXVII/348/2002 12 września 2002 [15]
7. Cobb, BobbBobb Cobb XIV/126/2003 30 grudnia 2003 [16]
8. Okowiński, LeonLeon Okowiński XXV/225/2005 25 stycznia 2005 [17]
9. Przybylski, DamianDamian Przybylski XXV/226/2005 25 stycznia 2005 [18]
10. Banaś, OlgierdOlgierd Banaś VIII/75/2007 19 czerwca 2007 [19]
11. Uściński, FranciszekFranciszek Uściński LI/546/2010 19 października 2010 [20]
12. Odważny, IgnacyIgnacy Odważny 0007.58.2011 19 kwietnia 2011 [21]
 1. a b c d e Uchwała nr XXV/244/2001 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 3 kwietnia 2001 r. (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2001-04-03. s. 1-4. [dostęp 2011-08-08].
 2. Dorota Witkowska: Organy i ich kompetencje (pol.). bip.sulechow.pl, 2004-09-22. [dostęp 2011-08-08].
 3. Leon Okowiński: Sulechów 1945-2005. Przemiany gospodarczo-społeczne. Sulechów: 2008, s. 447-449.
 4. Honorowi Obywatele Gminy Sulechów. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 5, 2002-09. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 5. Honorowy Obywatel Bob Cobb. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 5, 2004-02. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 6. Paweł Kutrowski. Nowi honorowi obywatele. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 8, 2005-02. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 7. Marek Maćkowiak. Nowy Honorowy Obywatel Gminy Sulechów. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 5, 2007-06. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 8. Marian Janusz. Informacja z LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 19 października 2010 r.. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 3, 2010-11. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 9. Marian Janusz. Informacja z VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 19 kwietnia 2011 r.. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 2, 2011-05. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 10. Uchwała nr XXXVII/343/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 11. Uchwała nr XXXVII/344/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 12. Uchwała nr XXXVII/345/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 13. Uchwała nr XXXVII/346/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 14. Uchwała nr XXXVII/347/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 15. Uchwała nr XXXVII/348/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 16. Uchwała nr XIV/126/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2003 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2003-12-30. [dostęp 2011-08-08].
 17. Uchwała nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 stycznia 2005 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2005-01-25. [dostęp 2011-08-08].
 18. Uchwała nr XXV/226/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 stycznia 2005 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2005-01-25. [dostęp 2011-08-08].
 19. Uchwała nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2007 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2007-06-19. [dostęp 2011-08-08].
 20. Uchwała nr LI/546/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2010-10-19. [dostęp 2011-08-08].
 21. Uchwała nr 0007.58.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2011 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2011-04-19. [dostęp 2011-08-08].