Главная страница

Zobacz też: inne znaczenia.
{{{nazwa}}}
[[Plik:{{{zdjęcie}}}|240x240px|alt=Ilustracja|{{{opis zdjęcia}}}]]
{{{opis zdjęcia}}}
Kontynent Europa
Państwo  Polska
Lokalizacja {{{lokalizacja}}}
Ciek
Długość 145 km
Spadek {{{spadek}}}
Powierzchnia zlewni {{{powierzchnia zlewni}}} km²
Średni przepływ {{{średni przepływ}}} m³/s {{{miejsce przepływu}}}
Źródło
Miejsce {{{źródło: miejsce}}}
Wysokość {{{źródło: wysokość}}}
Współrzędne Nieprawidłowe parametry: {{{{źródło: współrzędne}}}|type:landmark}
Ujście
Recypient {{{ujście: recypient}}}
Miejsce {{{ujście: miejsce}}}
Wysokość {{{ujście: wysokość}}}
Współrzędne Nieprawidłowe parametry: {{{{ujście: współrzędne}}}|type:landmark}
Szlak
{{{szlak}}}
Położenie na mapie Europy
Mapa lokalizacyjna Europy
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{źródło: współrzędne}}}}
Nieprawidłowe parametry: {{{{ujście: współrzędne}}}}

Gwda (niem. Küddow) – rzeka na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego. Jest to prawy dopływ rzeki Noteć. Długość rzeki wynosi 145 km, a powierzchnia jej dorzecza 4943 km²[potrzebny przypis].

Od jeziora Wierzchowo aż do Ujścia przez rzekę prowadzi szlak kajakowy.

Fragment rzeki jest objęty rezerwatem Dolina Gwdy.

Przebieg

Źródło Gwdy, znajduje się w okolicach wsi Porost (przy drodze krajowej nr 25, fragment z Bobolic do Białego Boru). Przepływa przez jezioro Przybyszewko, niedaleko wsi Grąbczyn wpada do jeziora Wierzchowo, płynie wzdłuż drogi krajowej nr 11 w kierunku Szczecinka, ok. 5 km na południe wpada do jeziora Wielimie. W pobliżu wsi Gwda Mała wpada do rzeki jej odnoga, Dołga (przepływająca m.in. przez Jezioro Dołgie). Następnie Gwda krzyżuje się z drogą krajową nr 20 oraz torami linii kolejowej Szczecinek-Miastko-Słupsk, a ok. 2,5 km na południe z linią kolejową Szczecinek-Czarne-Chojnice. W okolicach wsi Lubnica wpada do niej największy jej dopływ, Czernica i aż do wsi Lędyczek wyznacza granicę pomiędzy województwami: wielkopolskim i pomorskim. Następnie płynie wzdłuż dróg krajowych nr 22 i nr 11, omijając miasto Jastrowie, oraz wieś Tarnówkę. Kolejno przepływa przez wieś Płytnicę, a ok. 9 km na południe przez Piłę. W miejscowości Ujście wpada do Noteci. Gwda od Piły do Ujścia ma długość ok. 10 km[potrzebny przypis].

Hydronimia

Na polskiej mapie wojskowej z 1936 r. przy oznaczeniu rzeki podano polski egzonim Głda[1].

Nazwę Gwda wprowadzono urzędowo w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę rzeki – Küddow[2].

Zagospodarowanie

Elektrownie wodne na Gwdzie:

Dopływy Gwdy (od źródła do ujścia)

Zobacz też: Dorzecze Odry.
  1. Arkusz 43 Bydgoszcz. Mapa operacyjna 1:300 000. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa: 1936.
  2. M.P. z 1949 r. nr 17, poz. 225, s. 7