Главная страница

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, FODŻ, została założona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Jej celem jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Do statutowych zadań FODŻ należy m.in. restytucja mienia dawnych gmin żydowskich (Fundacja działa tu jako pełnomocnik ZGWŻ) czyli synagog, cmentarzy żydowskich i innych obiektów, które służyły działalności religijnej, edukacyjnej, charytatywnej bądź społecznej (na podst. Ust. z dn. 27.02.1997 o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Dz. Ust. 41 poz. 251 ze zm.); zarządzanie odzyskanym mieniem oraz ochrona tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają wyjątkowe znaczenie religijne lub historyczne.

Dzięki działaniom tej fundacji, uporządkowano już cmentarze żydowskie w Kolnie, Koszalinie, Kozienicach, Różanie, Strzegomiu i Zakopanem. Ze wsparcia finansowego tej fundacji korzystają konserwatorzy cmentarzy w Bodzanowie, Dubience, Frampolu, Iłży, Iwaniskach, Kłodzku, Mszczonowie, Narolu, Przasnyszu, Sochaczewie, Zielonej Górze i Ziębicach.

Organizacja ta prowadzi też stały monitoring przejawów antysemityzmu w Polsce.

Linki zewnętrzne:

Szablon:Organizacje stub