Главная страница

Elektryczny zespół trakcyjny (EZT[1]) – pojazd szynowy, składający się zazwyczaj z dwóch członów sterowniczych (po jednym na każdym końcu pojazdu, człony skrajne) oraz członów pośrednich, opartych na wózkach klasycznych lub tzw. wózkach Jacobsa, przystosowany do przewozu pasażerów[1].

Charakteryzuje się zazwyczaj jedną wspólną przestrzenią pasażerską na długości całego pojazdu. Wykorzystywany zarówno w ruchu aglomeracyjnym (zwykle jedna przestrzeń pasażerska), jak i dalekobieżnym (wydzielone przedziały). Posiada własny napęd, co umożliwia mu samodzielne poruszanie się po torach[1].

Historia

Na świecie

Pierwsze pojazdy elektryczne

Lokomotywa Siemensa z 1879 roku
Pierwszy tramwaj elektryczny

Próby wykorzystania energii elektrycznej do napędu pojazdów trwały od czasu odkrycia elektryczności. W 1828 roku Węgier Ányos Jedlik zamontował skonstruowany przez siebie silnik elektryczny w modelu pojazdu i wprawił go w ruch – pojazd ten uważa się za pierwszy pojazd elektryczny[2].

W 1842 roku skonstruowano prawdopodobnie pierwszą lokomotywę elektryczną nazwaną Galvani na cześć włoskiego naukowca Luigiego Galvaniego. Pojazd osiągał prędkość 5 km/h i koszty jego eksploatacji były ponad czterdziestokrotne wyższe niż lokomotyw parowych. W połączeniu z małym zasięgiem i kłopotliwym ładowaniem ogniw przesądziło to o porażce projektu[2].

W 1879 roku podczas Berlińskiej Wystawy Przemysłowej Werner von Siemens zaprezentował pierwszą użyteczną lokomotywę elektryczną. Była to dwuosiowa lokomotywa o mocy 2,2 kW poruszająca się po owalnym torze o promieniu 300 m i zasilania napięciem 150 V DC z trzeciej szyny[2].

W 1881 roku uruchomiono pierwszą zelektryfikowaną linię tramwajową na świecie w Berlinie w dzielnicy Lichterfelde. Pojazd o mocy 7 kW był zasilany napięciem 180 V DC z toków szynowych (jedna szyna była dodatnim biegunem zasilania, a druga ujemnym). Takie rozwiązanie utrudniało wykonanie rozjazdu oraz było niebezpieczne dla pieszych[3].

10 kwietnia 1884 we Frankfurcie nad Menem otwarto pierwszą linię zasilaną z górnej sieci zasilającej, a 29 kwietnia w Berlinie zaprezentowano prototyp pierwszego trolejbusu[3].

Pierwsze EZT

Pod koniec XIX wieku na liniach podmiejskich i w metrze stosowano składy złożone z lokomotywy i wagonów, osiągające słabe wartości przyspieszenia rozruchu i opóźnienia hamowania, szczególnie istotne na takich liniach. W związku z tym na potrzeby kolei aglomeracyjnej opracowano nowy rodzaj pojazdu elektrycznego – elektryczny zespół trakcyjny[4].

13 czerwca 1900 na linii Wannseebahn obecnie wchodzącej w skład S-Bahn w Berlinie rozpoczęto eksploatację pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Pojazd ten był zasilany z trzeciej szyny napięciem 750 V DC, moc jednostki napędowej wynosiła 300 kW, a prędkość maksymalna 55 km/h. Pojazdy te ze względu na zasilanie z trzeciej szyny użytkowane były w dużych ośrodkach miejskich[4].

W 1914 roku oddano do eksploatacji pierwszy EZT zasilany z sieci napowietrznej stosowanej poza dużymi ośrodkami miejskimi. Pojazd ten oznaczony jako ET87 był zasilany prądem przemiennym o napięciu 15 kV i częstotliwości 16 2/3 Hz, osiągał moc 376 kW i prędkość maksymalną 70 km/h[4].

W Polsce

Początki

Pierwszym produkowanym w Polsce EZT był EW51, którego wszystkie 76 sztuk zostało wyprodukowanych w 1936 roku w zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu, L. Zieleniewski w Sanoku oraz Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie. Pojazdy te zostały przeznaczone do obsługi ruchu podmiejskiego aglomeracji warszawskiej[5].

Po II wojnie światowej Polska w ramach reparacji wojennych otrzymała z Niemiec EW90, EW91 i EW92, które po przeróbce w ówczesnych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku były eksploatowane przez SKM Trójmiasto. W latach 50. z zakładów ASEA ze Szwecji importowano EZT serii EW54, a z zakładów Waggonbau Görlitz z NRD serie EW52, EN56 i ED70[6].

Pafawag

W 1954 Pafawag, będący głównym producentem taboru kolejowego w Polsce, wyprodukował swój pierwszy EZT – EW53[7], 4 lata później rozpoczął produkcję EW55[8], a w 1961 EN57[9] – najdłużej produkowanego pojazdu szynowego w Polsce[6]. Przez 32 lata wyprodukowano ponad 1400 sztuk tego modelu[9]. W 1968 roku rozpoczęto produkcję EN94 dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej, przystosowanych do niestandardowego napięcia 600 V[10]. W 1974 roku rozpoczęto produkcję aglomeracyjnych EW58[11], a dwa lata później EN71[12], czyli 4-członowej wersji EN57. W 1990 roku powstała wersja rozwojowa EW58 – EW60[13], a trzy lata później rozpoczęto budowę pierwszego dalekobieżnego EZT – ED72[14].

W 1997 roku Pafawag został kupiony przez Adtranz i już jako Adtranz-Pafawag, wyprodukował swój ostatni EZT – ED73-001. W 2001 roku Adtranz został przejęty Bombardiera, który nie zdecydował się produkować EZT we wrocławskim zakładzie[15].

Nowi producenci

Zmodernizowany EN57

Od 1997 roku, przez kilka lat w Polsce nie produkowano żadnych EZT[6]. W tym czasie PKP, a później samorządy kupowały głównie lekki tabor spalinowy (bez lokomotyw), gdyż w obsłudze linii niezelektryfikowanych dominowały paliwożerne lokomotywy[16]. Pozwoliło to polskim producentom oraz przewoźnikom na zebranie doświadczenia w produkcji i eksploatacji lekkiego taboru[17]. Dodatkowo modernizowano posiadane przez polskich przewoźników zespoły trakcyjne serii EN57[18].

Elektryczne zespoły trakcyjne nowych producentów zaczęły pojawiać się na polskich torach w 2004[6]. Od tego czasu przetargi na dostawę EZT wygrywały trzy firmy: Pesa Bydgoszcz (dawne ZNTK Bydgoszcz), Newag (dawne ZNTK Nowy Sącz) oraz Stadler Rail Polska[19]. W polskich przetargach brali udział również: ZNTK „Mińsk Mazowiecki”[20], niemiecki Siemens[21], kanadyjski Bombardier[20] oraz hiszpański CAF[22], jednakże bez powodzenia.

EZT dużych prędkości

Pierwszy przetarg na EZT dużych prędkości z 1997 roku dla PKP, wygrał Fiat Ferroviaria (późniejszy Alstom) proponując Pendolino[23], jednakże w 1999 roku po kontroli NIK-u przetarg został unieważniony[24]. Kolejny przetarg na EZT dużych prędkości już dla PKP Intercity (w 2011 roku) wygrał Alstom, również proponując Pendolino[25].

Producenci w Polsce

Pesa

Pesa (do 2001 roku ZNTK Bydgoszcz), po głębokiej restrukturyzacji w 1998 roku, początkowo (od 2001 roku) zajęła się produkcją wagonów spalinowych. Budowy pierwszych EZT podjęto się w 2004 roku. Był to jeden skład 13WE (EN95) dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej, przystosowany do niestandardowego dla kolei napięcia 600 V. Pomimo pierwotnych planów zakupu 10 sztuk[26], nie było kolejnego zamówienia na ten typ pojazdów.

W 2005 roku w Pesie powstał projekt wyprodukowania pierwszych EZT przystosowanych do napięcia 3000 V, w wersjach 3- i 4-członowej[27]. Pierwszy pojazd nazwano Acatus. Powstał on z myślą o zamówieniu złożonym przez Łódzkiego Zakładu Przewozów Regionalnych[28]. Mimo że zamówienie przewidywało konstrukcję 3-członową, to Acatus był najpierw testowany z dodatkowym członem doczepnym, dzięki czemu znacząco udało się ograniczyć liczbę potrzebnych testów przy produkcji, zamówionych nieco później, 4-członowych Bydgostii na potrzeby pociągów pospiesznych Przewozów Regionalnych[29]. W obu przypadkach produkcja zakończyła się po jednym zamówieniu (w przypadku Bydgostii zamówienie zostało rozszerzone o 3 dodatkowe egzemplarze)[30][31].

Jedną z przyczyn niepowodzenia Acatusa i Bydgostii była wysoka podłoga (1000 mm nad główką szyny[32]), utrudniająca szybką wymianę pasażerów oraz coraz popularniejsze przewozy rowerów, wózków dziecięcych czy inwalidzkich[18]. W Polsce (poza aglomeracją warszawską i trójmiejską) właściwie nie występują wysokie perony oraz nie było planów ich budowy, więc wprowadzanie niskopodłogowych EZT stało się istotne dla zamawiających nowy tabor[33][34][35]. Pesa Bydgoszcz wyszła temu naprzeciw projektując Elfa, Acatusa II oraz Acatusa Plus, które są dostosowane do bezstopniowej obsługi peronów o wysokości 550/760 mm nad PGS[36][37][38]. Do końca 2014 roku Pesa otrzymała zamówienia na: 76 Elfów, 5 Acatusów II i 10 Acatusów Plus. Zamówione zostały wersje 2-, 3-, 4- i 6-członowe[31]

Równolegle w 2011 na potrzeby Warszawskiej Kolei Dojazdowej Pesa opracowała EZT przystosowany do napięcia 600 V z możliwością późniejszej modyfikacji na 3000 V – 33WE[39].

23 maja 2013 Pesa dostarczyła 100. EZT, był nim Elf EN76-033[40].

23 maja 2014 Pesa podpisała pierwszą umowę na dalekobieżne EZT – PKP Intercity zamówiło 20 sztuk 8-członowych Dartów[41][42].

Newag

Osobny artykuł: Newag.

Newag (do 2005 roku ZTNK Nowy Sącz) bazując na doświadczeniach z modernizowania EZT serii EN57 i EN71, w 2005 roku podjął się budowy pierwszego EZT własnej produkcji – 14WE, do którego produkcji wykorzystano części ze skasowanych EN57[43]. 8 sztuk zostało zakupionych przez nowo powstałą SKM Warszawa[44], a 1 sztuka została wykorzystany jako Pociąg Papieski[45].

Pierwszym całkowicie nowym składem powstałym w Newag-u był 4-członowy 19WE, którego 4 sztuki zakupiła również SKM Warszawa[46]. Podczas testów, skład został również próbnie wydłużony do 6 członów i w takiej konfiguracji otrzymał oznaczenie 20WE[47].

Na początku 2011 Newag w konsorcjum z Siemensem otrzymał zamówienie na 35 pociągów Inspiro do obsługi metra w Warszawie. 25 z tych składów przeszło ostateczny montaż w Nowym Sączu[48].

W 2011 roku rozpoczęła się produkcja trzeciego już EZT z Newagu – Impulsu. Był to 6-członowy skład, również przeznaczony dla SKM Warszawa[49]. W 2012 roku rozpoczęła się produkcja 4-członowej wersji Impulsu – 31WE, 5 takich składów zamówiły Koleje Dolnośląskie[50]. 19 lutego 2013 4-członowy Impuls pobił rekord prędkości elektrycznego zespołu trakcyjnego produkcji polskiej osiągając 211 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej[51]. W maju 2013 zamówiono pierwszy egzemplarz 2-członowy[52], a w lipcu 3-członowy[53]. W listopadzie 2013 podpisano pierwszy kontrakt na 5-członowe Impulsy[54]. Do 23 marca 2015 zostało zamówionych 77 Impulsów[31][54][55][56].

W sierpnia 2014 Newag otrzymał zamówienie na EZT dedykowane Warszawskiej Kolei Dojazdowej - 39WE, cechujące się przystosowaniem do pokonywania łuków o małych promieniach[57].

Stadler Rail Polska

Osobny artykuł: Stadler Rail.

Po trwających prawie 2 lata procedurach przetargowych[58], Stadler Rail 30 czerwca 2006 podpisał umowę z samorządem województwa mazowieckiego[59] oraz 27 lipca 2006 z samorządem województwa śląskiego[60] na dostawę 14 sztuk 4-członowych FLIRT-ów, z których 10 było przeznaczonych dla Kolei Mazowieckich, a 4 dla Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Na potrzeby zamówienia 5 września 2007 nastąpiło otwarcie montowni w Siedlcach[61].

W późniejszym okresie Stadler przez kilka lat nie wygrał w Polsce żadnego przetargu na EZT i całą produkcję z siedleckiego zakładu skierował na eksport, produkując m.in. 5-członowe FLIRT-y o podwyższonym standardzie dla czeskiego przewoźnika LEO Express[62]. Kolejną umowę w Polsce Stadler podpisał 13 grudnia 2012 – była to umowa na dostawę 20 FLIRT-ów dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej[63]. W styczniu 2013 Stadler podpisał kolejną umowę na FLIRT-y, które zostaną wyprodukowane w Siedlach – umowę na dostawę 6 pojazdów dla Kolei Białoruskich[64]. Następne polskie zamówienie na FLIRT-y złożyło PKP Intercity zamawiając 18 listopada 2013 dwadzieścia sztuk 8-członowych dalekobieżnych FLIRT-ów[65]. 22 kwietnia 2015 Stadler Polska podpisał największą zagraniczną umowę na dostawę FLIRT-ów – Nederlandse Spoorwegen zamówiły 58 jednostek[66].

Alstom Konstal

Osobny artykuł: Alstom Konstal.

W 1997 roku francuski koncern Alstom przejął polskiego producenta tramwajów – Konstala z Chorzowa[67]. W latach 2001-2005 w polskich zakładach Alstoma powstało 14 Metropolisów 98B dla metra w Warszawie[68][69]. W późniejszych latach w chorzowskich zakładach powstawały również Metropolisy dla Amsterdamu i Budapesztu[70].

Eksploatacja

Na świecie

Z tym tematem związana jest kategoria: Elektryczne zespoły trakcyjne.

W 2013 roku liczbę EZT na świecie szacowano na 32 000 zespołów o łącznej liczbie 130 000 członów. Najwięcej takich pojazdów znajdowało się w Japonii i państwach Europy Zachodniej, a producentem największej liczby z nich był Bombardier. Ich sprzedaż stanowiła około 85% sprzedawanych pojazdów pasażerskich i rośnie w tempie około 7% rocznie[71].

W Polsce

Pendolino PKP Intercity

W Polsce EZT są eksploatowane przede wszystkim w przewozach pasażerskich aglomeracyjnych i regionalnych[31], a rzadziej międzyregionalnych (Interregio[72], TLK[73] i EIP[74]).

EZT stanowią całość taboru Kolei Małopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, SKM Trójmiasto, SKM Warszawa i Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz przeważają w taborze Kolei Mazowieckich, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Metra Warszawskiego i Przewozów Regionalnych. Użytkuje je również PKP Intercity, lecz stanowią mniejszość w ich taborze[75][76][31][77][78].

Oznaczenia

Na świecie

Na świecie istnieje wiele, całkowicie odmiennych systemów znakowania taboru kolejowego[79]. Pojazdy uczestniczące w ruchu międzynarodowym mają dodatkowo liczbowy identyfikator nadawany wspólnie przez UIC i OSŻD[80].

W Polsce

Krajowe i międzynarodowe oznaczenia EZT
14WE-01 – pierwszy pojazd nieposiadający oznaczenia serii PKP

Oznaczenia PKP

Według oznaczeń stosowanych na PKP od 1 kwietnia 1970 EZT mają wspólną pulę oznaczeń z elektrycznymi wagonami silnikowym. Pula ta obejmuje oznaczenia od Ex51 do Ex99[81]. Pierwszymi EZT-ami nieposiadającymi tych oznaczeń są 14WE (produkowane były od 2005 roku)[82].

Wedle tych oznaczeń pierwsza litera E oznacza tabor elektryczny, druga litera oznacza odpowiednio[81]:

 • N – do ruchu lokalnego lub podmiejskiego, na liniach z niskimi i wysokimi peronami
 • W – do ruchu podmiejskiego, na liniach z wysokimi peronami (węzłowe)
 • D – do ruchu dalekobieżnego.

Kolejne dwie cyfry oznaczają[81]:

Zakres Liczba
członów
Zasilanie
51-69 3 3 kV DC
70-79 4 3 kV DC
80-89 1 dowolne
90-93 2 0,8 kV DC
94-99 dowolna inne niż 0,8 kV DC i 3 kV DC

Oznaczenia te nie przewidywały dwuczłonowego pojazdu zasilanego napięciem 3 kV DC[81]. W 2011 roku Pesa wyprodukowała pojazd o takiej charakterystyce – Elfa. Otrzymał on oznaczenia niezgodne z normą – EN96[31].

Norma ta również nie przewidywała pojazdów dłuższych niż 4-członowe[81]. W latach 2013-2014 Alstom wyprodukował 7-członowe EZT na zamówienie PKP Intercity, który otrzymały oznaczenie spoza zakresu przewidzianego w normie – ED250[31]. W 2015 roku Pesa wyprodukowała 8-członowego EZT również dla PKP IC, który otrzymał oznaczenie ED161[83].

Oznaczenia typu

Poza oznaczeniami PKP stosowane są również oznaczenia typu pojedynczego wagonu wchodzącego w skład zespołu oraz typu całego zespołu[84].

Oznaczenie typu wagonu składa się z 3 cyfr, z których pierwsza informuje o przeznaczeniu wagonu[84]:

 • 1 – dalekobieżny
 • 2 – lokalny
 • 3 – podmiejski
 • 4 – doczepny

Kolejne dwie cyfry określają kolejność opracowania projektu. Za cyframi znajduje się litera B oznaczająca wagon elektryczny zespołu trakcyjnego, a za nią nieobowiązkowy wyróżnik w postaci małej litery oznaczający odmianę konstrukcyjną typu podstawowego[84].

Oznaczenie typu całego zespołu składa się z liczby określającej kolejność opracowania projektu, liter WE oznaczających wieloczłon elektryczny[84].

Oznaczania międzynarodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z 31 maja 2006 w Polsce wdrażany jest międzynarodowy system znakowania taboru kolejowego według UIC. Wedle tego systemu oznaczenie polskich EZT rozpoczyna się od lub 93 51 (EZT o prędkości maksymalnej > 250 km/h) lub 94 51 (EZT o prędkości maksymalnej ≤ 250 km/h), a kolejne cyfry informują o przeznaczeniu, rodzaju zasilania, mocy i numerze inwentarzowym[85].

Zobacz też

 1. a b c Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku. Warszawa: 2014-12-15, s. 7.
 2. a b c 2.1 Pierwsze próby, lata 1828 ÷ 1880. W: Jacek Skibicki: Pojazdy elektryczne – część 1. Wyd. I. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s. 15-17. ISBN 978−83−7348−298−2. (pol.)
 3. a b 2.2 Początki zastosowań praktycznych, lata 1880 ÷ 1900. W: Jacek Skibicki: Pojazdy elektryczne – część 1. Wyd. I. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s. 17-24. ISBN 978−83−7348−298−2. (pol.)
 4. a b c 2.3 Rozwój i stabilizacja, lata 1900 ÷ 1950. W: Jacek Skibicki: Pojazdy elektryczne – część 1. Wyd. I. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s. 24-36. ISBN 978−83−7348−298−2. (pol.)
 5. EW51, EW52. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 78. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 6. a b c d Elektryczne zespoły trakcyjne. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 74-103. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 7. EW53. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 79. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 8. EW55. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 81. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 9. a b EN57. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 83. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 10. EN94. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 95. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 11. EW58. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 85. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 12. EN71. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 89. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 13. EW60. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 86. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 14. ED72. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 90. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 15. Ryszard Rusak. Od Pafawagu do Bombardiera. 60 lat Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag we Wrocławiu. „Świat Kolei”. 10/2005, s. 12-17. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 16. Paweł Terczyński. Autobusy szynowe PKP. „Świat Kolei”. 6/1998, s. 10-18. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 17. Paweł Terszczyński. Wagony i zespoły spalinowe w obsłudze ruchu regionalnego na PKP. „Świat Kolei”. 9/2008, s. 12-21. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 18. a b Bogdan Waga. Elektryczne na start. „Koleje Małe i Duże”. 1/2007, s. 18-27. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 19. Piotr Sobolewski. Nowy Zakład Montażu Taboru Kolejowego firmy STADLER w Siedlcach. „Świat Kolei”. 5/2008, s. 3. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 20. a b Otwarcie ofert na 14 zespołów (pol.). inforail.pl, 2005-11-03. [dostęp 2012-07-23].
 21. Bombardier nie protestował. 2004-12-21. [dostęp 2012-07-23].
 22. Wiemy jakie pociągi będą jeździć w Wielkopolsce!. 2010-10-21. [dostęp 2012-01-04].
 23. Michał Jerczyński. Nowy tabor dla PKP. „Świat Kolei”. 3/1999, s. 10-11. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 24. Janusz Wojciechowski. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1999 roku. , s. 145, 2010-06-09. 
 25. Karol Wach: PKP Intercity kupują Pendolino (pol.). inforail.pl, 2011-05-31. [dostęp 2012-07-20].
 26. Tomasz Tomaszewski. EN95 – nowy zespół trakcyjny dla Warszawskich Kolei Dojazdowych. „Świat Kolei”. 9/2004, s. 3. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 27. ED59. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 87. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 28. RS. Acatus wyrusza na szlak. „Świat Kolei”. 7/2006, s. 3. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 29. Grzegorz Kotlarz. Elektryczny zespół trakcyjny ED74-01 na pierwszych testach. „Świat Kolei”. 6/2006, s. 12-13. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 30. Paweł Terczyński. Zespoły trakcyjne ED74 "Bydgostia". „Świat Kolei”. 12/2011, s. 12-15. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 31. a b c d e f g Marek Graff. Nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne w Polsce. „Technika Transportu Szynowego”. 5-6/2014, s. 34-47. Emi-press. ISSN 1232-3829. 
 32. Prospekty producenta:ED59 Acatus,ED74 Bydgostia [dostęp 2012-02-21].
 33. Grzegorz Kotlarz. ELF – nowe dziecko PESY. „Świat Kolei”. 2/2010, s. 3. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 34. Ryszard Piech: Plan rozwoju SKM Warszawa do 2027 roku (pol.). inforail.pl, 2008-06-02. [dostęp 2012-02-20].
 35. Wymagana pojemność jednego ezt co najmniej 450 pasażerów, w tym min. 200 pasażerów na miejscach siedzących. [...] Wysokość podłogi w strefie wejścia 760 ± 50 mm nad poziomem główki szyny. Udział niskiej podłogi w stosunku do całkowitej długości przedziałów pasażerskich – powyżej 75%Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich (pol.). bip.umww.pl, 2010-10-22. [dostęp 2012-02-21].
 36. Paweł Terczyński. Zespół trakcyjny EN77 typu 32WE dla Małopolski. „Świat Kolei”. 3/2011, s. 12-13. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962 (pol.). 
 37. Paweł Terczyński. Elektryczne zespoły trakcyjne rodziny Elf. „Świat Kolei”. 3/2012, s. 26-33. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 38. Acatusy plus zastąpią Elfy (pol.). 2014-03-25. [dostęp 2014-03-25].
 39. Paweł Terczyński. Nowe zespoły trakcyjne WKD serii EN97. „Świat Kolei”. 9/2012, s. 12-13. Emi-press. ISSN 1234-5962 (pol.). 
 40. Wielkopolskie Elfy wreszcie pojadą z maksymalną prędkością (pol.). inforail.pl, 2013-05-24. [dostęp 2013-05-25].
 41. Jest umowa na Darty dla PKP Intercity. rynek-kolejowy.pl, 2014-05-23. [dostęp 2014-05-23].
 42. Darty dla PKP IC mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2014-05-30. [dostęp 2014-05-31].
 43. Rafał Wodzicki. Nowy tabor dla SKM Warszawa. Wymysł Kaczyńskiego?. „Świat Kolei”. 12/2005, s. 12-15. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 44. Karol Trammer. Numery z SKM. „Z Biegiem Szyn”. nr 5 (32) wrzesień-październik 2007. s. 2. [dostęp 2012-08-12]. 
 45. Paweł Terczyński. Elektryczny zespół trakcyjny EN61-001. „Świat Kolei”. 9/2006, s. 17-19. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 46. Marek Graff. Jednostki 19WE z Newagu dla Warszawskiej SKM. „Świat Kolei”. 5/2010, s. 3. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 47. D. Szarek. EZT typu 20WE z Newagu. „Świat Kolei”. 9/2009, s. 4. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 48. Podziemna warszawska „Inspiracja” (pol.). infotram.pl, 2011-02-06. [dostęp 2015-05-20].
 49. Marek Graff. Zespoły trakcyjne SKM 35WE z Newagu. „Świat Kolei”. 7/2012, s. 12-13. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 50. Wkrótce ruszy budowa 31WE dla KD. kurierkolejowy.eu, 2012-07-24. [dostęp 2012-07-24].
 51. Film z przejazdu 31WE na CMK z V=211 km/h (pol.). kurierkolejowy.eu, 2013-03-04. [dostęp 2013-03-06].
 52. Impuls 37WE dla warmińsko-mazurskiego (pol.). inforail.pl, 2013-05-15. [dostęp 2013-05-15].
 53. Paweł Terczyński. Nowe zespoły trakcyjne w województwie podkarpackim. „Świat Kolei”. 4/2014, s. 12-13. Łódź: Emi-press. ISSN 1234-5962. 
 54. a b Największy kontrakt Newagu w 2014 roku podpisany – Impulsy dla Kolei Mazowieckich (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2014-11-28. [dostęp 2014-11-29].
 55. Koleje Dolnośląskie podpisały umowę na 5 Impulsów (pol.). kurierkolejowy.eu, 2015-03-10. [dostęp 2015-03-10].
 56. Już za rok nowe Impulsy na torach SKM Trójmiasto (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-03-23. [dostęp 2015-03-23].
 57. Jakie pociągi dla WKD? (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2014-08-27. [dostęp 2014-08-27].
 58. Śląski samorząd kupi cztery nowoczesne pociągi za blisko 90 mln zł. 2006-07-27. [dostęp 2012-03-06].
 59. Stadler dostarczy pociągi dla Mazowsza i Śląska. 2006-06-30. [dostęp 2012-03-06].
 60. Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Śląskiego; Stadler dostarczy 4 pociągi FLIRT. 2006-07-27. [dostęp 2012-03-05].
 61. Stadler Rail: Uroczyste otwarcie nowego zakładu montażu pojazdów szynowych w Siedlcach (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2007-09-06. [dostęp 2015-01-31].
 62. Testy Flirta dla Czechów na linii E-20 – zobacz zdjęcia (pol.). Rynek Kolejowy, 2012-04-28. [dostęp 2012-05-01].
 63. Efektowny Flirt dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2012-12-13. [dostęp 2013-01-21].
 64. Białoruskie Flirty zostaną wyprodukowane w Siedlcach (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2013-01-07. [dostęp 2013-01-10].
 65. Umowa na Flirty3 podpisana (pol.). inforail.pl, 2013-11-18. [dostęp 2013-11-19].
 66. Flirty za miliard złotych powstaną w Polsce (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-05-06. [dostęp 2015-05-08].
 67. ALSTOM KONSTAL S.A.. W: Arkadiusz Lubka, Marcin Stiasny: Atlas tramwajów. Poznań: Kolpress, 2011, s. 22-23. ISBN 978-83-920784-6-3.
 68. Marcin Stiasny. Warszawskie metro. „Świat Kolei”. 5/2001, s. 34-38. Łódź: EMI-PRESS. ISSN 1231-5962 (pol.). 
 69. Karol Lubaczewski: Historia Metra Warszawskiego (pol.). 2005-10-30. [dostęp 2015-05-19].
 70. Metro w Amsterdamie i Budapeszcie prosto z Chorzowa (pol.). dziennikzachodni.pl, 2011-12-15. [dostęp 2015-05-19].
 71. Elektryczne zespoły trakcyjne – trendy światowe (pol.). inforail.pl, 2013-07-20. [dostęp 2013-07-29].
 72. R. Piech: Warszawa: ED72-002 interREGIO – kolejny eksperyment estetyczny (pol.). inforail.pl, 2009-08-06. [dostęp 2012-09-27].
 73. ED74 będzie jeździć z Krakowa do Wrocławia (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2011-06-30. [dostęp 2012-03-22].
 74. Pendolino już na torach. Wszedł w życie nowy rozkład jazdy (pol.). kurierkolejowy.eu, 2014-12-14. [dostęp 2014-12-14].
 75. Jacek Chiżyński: Atlas przewoźników kolejowych Polski 2011. Wyd. pierwsze. Rybnik: Eurosprinter, 2011. ISBN 978-83-931006-5-1. (pol.)
 76. Nasze pojazdy (pol.). koleje-wielkopolskie.com.pl, 2015-02-17. [dostęp 2013-08-29].
 77. W niedzielę ruszą pociągi spółki samorządowej Koleje Małopolskie (pol.). wyborcza.pl, 2014-12-11. [dostęp 2014-12-15].
 78. Metro Warszawskie: Raport roczny za 2013 rok (pol.). metro.waw.pl. [dostęp 2015-03-06].
 79. Oznakowania międzynarodowe. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 25. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 80. Rafał Wodzicki. Nowe oznaczenie trakcyjnego taboru kolejowego. „Transport i Komunikacja”. 6/2007, s. 36-38. Warszawa: Fundacja CATI. ISSN 1732-2774. 
 81. a b c d e Norma BN-69 3500-07 (pol.). bc.pollub.pl, 1969-05-09. [dostęp 2014-05-06].
 82. Karol Trammer. Numery z SKM. „Z Biegiem Szyn”. nr 5 (32) wrzesień-październik 2007. s. 2. [dostęp 2012-08-12]. 
 83. Pesa Bydgoszcz / MIR: Minister Maria Wasiak obejrzała Darty dla PKP Intercity (zdjęcia) (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-05-18. [dostęp 2015-05-18].
 84. a b c d Oznaczenie typu pojazdu. W: Paweł Terczyński: Atlas Lokomotyw 2007. Wyd. III. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2007, s. 18. ISBN 978-83-920757-7-6. (pol.)
 85. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2006 r. Dz.U. z 2006 r. nr 105, poz. 713.