Главная страница

Elżbieta, opatka w Pustiměřu, czes. Alžběta, pustiměřská abatyše (ur. przed 1288[1] lub przed 5 października 1305 r.[2], zm. przed czerwcem 1347 roku) – nieślubna córka króla Czech Wacława II lub Wacława III i nieznanej z imienia matki.

9 stycznia 1332 roku na prośbę króla Jana Luksemburskiego papież Jan XXII zezwolił, aby Elżbieta, córka nieżyjącego króla Wacława, wystąpiła z klasztoru cysterek w Pohledzie i wstąpiła do klasztoru benedyktynek św. Jerzego w Pradze. Udzielił jej także dyspensy od nieślubnego pochodzenia i zezwolił na objęcie wszelkich klasztornych urzędów, łącznie z funkcją opatki. W dokumencie są też zawarte informacje, że Elżbieta była chora (debilitas corporis), a urodziła się w momencie, gdy jej ojciec był jeszcze stanu wolnego. Wskazuje to, że Elżbieta była raczej córką Wacława III (w chwili wydania dokumentu miałaby nie mniej niż 27 lat), niż córką Wacława II (wówczas musiałaby mieć co najmniej 45 lat)[3].

W 1340 roku Elżbieta została opatką nowo założonego, pierwszego klasztoru benedyktyńskiego na Morawach, założonego w Pustiměřu przez biskupa ołomunieckiego Jana Volka. W dokumencie fundacyjnym klasztoru określono ją jako krewną (consaguiena) margrabiego morawskiego Karola, który był współfundatorem klasztoru w Pustiměřu i rodzoną siostrę (germana) Jana Volka, co wskazywałoby, że była córką Wacława II. Mógł to być jednak tylko zabieg retoryczny mający na celu podkreślenie bliższego pokrewieństwa Elżbiety z Janem Volkiem niż z margrabią Karolem[4].

Elżbieta była opatką klasztoru w Pustiměřu aż do śmierci. Jej następczyni jest wzmiankowana w czerwcu 1347 roku. Nieślubna córka czeskiego króla zmarła zatem przed tą datą[5].

  1. Małżeństwo Wacława II zostało dopełnione w 1287 roku.
  2. Jest to data ślubu Wacława III.
  3. Zdeňka Hledíková, Alžběta, dcera Václava III. [w:] Mediaevalia historica Bohemica 8. 2001, s. 45.
  4. Zdeňka Hledíková, Alžběta, dcera Václava III. [w:] Mediaevalia historica Bohemica 8. 2001, s. 47.
  5. Zdeňka Hledíková, Alžběta, dcera Václava III. [w:] Mediaevalia historica Bohemica 8. 2001, s. 48.

Bibliografia