%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Gray935.png

Ciałko blaszkowate, ciałko Vatera-Paciniegotangoreceptor (receptor dotyku i nacisku).

U człowieka znajdują się w głębokich warstwach skóry palców i sromu, ciałach jamistych prącia, ścięgnach, torebkach stawowych, okostnej i krezce.

Obecne również w błonie śluzowej języka ptaków.

Bibliografia