Главная страница

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
w Rogaczach
cerkiew parafialna
Ilustracja
Cerkiew od frontu – stan przed remontem (2009)
Państwo  Polska
Miejscowość Rogacze
Adres {{{adres}}}
Wyznanie prawosławne
Kościół Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Diecezja warszawsko-bielska
Wezwanie Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
Wspomnienie liturgiczne 8/21 września
Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa lokalizacyjna województwa podlaskiego
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|}
Obiekt zabytkowy znak.svg

Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Rogaczachprawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Kleszczele diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew po ostatnim remoncie (2012)

Pierwsza cerkiew w Rogaczach wzmiankowana jest w dokumencie z 1610. Wasil Kaleczycki (właściciel wsi) w 1624 w pamiętniku domowym zapisał: „przebudowałem Cerkiew rohacką i wszystko odnowiłem i aparata posprawiałem, która cerkiew kosztuje tak budynek, rzemieślnik aparata złotych 400”[1].

Kolejną cerkiew wzniesiono w 1. połowie XIX w. Był to drewniany budynek o konstrukcji wieńcowej. Świątynia ta spłonęła 5 kwietnia 1872.

Obecna cerkiew pochodzi z 1. połowy XIX w. Znajdowała się w Dubinach, skąd w 1873 została przeniesiona do Rogacz. Jest to budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna. Wejście od frontu poprzedzone gankiem, wspartym na dwóch słupach. Nad kruchtą (węższą od nawy) wieża o 3 zwężających się kondygnacjach. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie, z dwiema bocznymi zakrystiami. Dachy cerkwi blaszane. Wieża zwieńczona dachem namiotowym z cebulastym hełmem. Nad nawą dach dwuspadowy, z ośmioboczną blaszaną wieżyczką zwieńczoną cebulastym hełmem. Nad prezbiterium dach trójspadowy. Wewnątrz eklektyczny ikonostas, pochodzący z 1874. Strop nawy płaski, wsparty na czterech słupach. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach.

Świątynię wpisano do rejestru zabytków 16 czerwca 2009 pod nr A-235[2].

W 2011 przeprowadzono remont cerkwi, zmieniając formę cebulastego hełmu nad nawą oraz kolorystykę [3].

  1. Z. Gloger, Silva rerum Sasinów Kaleczyckich, "Przewodnik Naukowy i Literacki", Lwów 1876
  2. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo podlaskie. 2018-09-30.
  3. Remont cerkwi w Rogaczach, Głos Siemiatycz[1]

Linki zewnętrzne