Главная страница

Carska Droga przecinająca Bagno Ławki, widok z wieży widokowej wczesnym ranem
Droga łącząca rosyjskie twierdze Grodno, Osowiec i Łomża z czasów rozbiorowych. Był to fragment linii obrony ciągnącej się wzdłuż rzek NiemenBiebrzaNarewWisłaWieprz[1]. Czerwoną linią narysowano fragment podpisywany czasem na mapach jako Carska Droga[2][3][4], pogrubioną – odcinek biegący m.in. przez bagna Biebrzańskiego Parku Narodowego

Carska Droga (Carski Trakt, Carska Szosa) – potoczna nazwa drogi w województwie podlaskim, zaczynającej się w Mężeninie (a nawet Łomży[1]) i biegnącej następnie w kierunku północnym i północno-wschodnim przez Strękową Górę, Osowiec, Goniądz, Dąbrowę Białostocką do granicy państwa i dalej do Grodna na Białorusi[1][2][3][4]. Droga została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku w celu połączenia carskich twierdz[5][6] Łomża, Osowiec[7][8] i Grodno[1] jako rokada[7][8][6].

Termin Carska Droga zwykle jednak używany jest w węższym znaczeniu – w odniesieniu do 33 km[9][10][11] odcinka od mostu na Narwi w Strękowej Górze do skrzyżowania z drogą krajową nr 65 w miejscowości Osowiec-Twierdza[12].

Tutaj w większej części przebiega przez Biebrzański Park Narodowy lub po jego granicy – groblą wśród niedostępnych bagien oraz przez wydmy[2][3][4][12][6]. Odcinek ten znany jest ze spotkań z łosiami[5][13][12][8].

Zakres stosowania nazwy „Carska Droga”

Miłośnicy przyrody stosują lub zawężają termin „Carska Droga” w odniesieniu do 33 km[9][10][11] odcinka od mostu na Narwi w Strękowej Górze do skrzyżowania z drogą krajową nr 65 w miejscowości Osowiec-Twierdza[12]. Nie należy tutaj mylić nazw sąsiadujących z sobą położonych nad Narwią miejscowości Strękowa Góra i Góra Strękowa[8]. Na odcinku kilkunastu kilometrów droga tutaj biegnie groblą usypaną wśród bagien, co pochłonęło znaczne sumy podczas jej budowy[12][8] i prawdopodobnie dlatego nazywana jest „Carską Drogą”[12].

Badacze fortyfikacji nazywają jednak tak znacznie dłuższy ciąg dróg, łączący twierdze Grodno, Osowiec i Łomża. Carska Droga w takim znaczeniu zaczyna się już w Mężeninie (a nawet Łomży[1]) i biegnie następnie w kierunku północnym i północno-wschodnim przez Strękową Górę, Osowiec, Goniądz, Dąbrowę Białostocką[8] do granicy państwa i dalej do Grodna na Białorusi[1]. Tak jest też podpisywany cały odcinek biegnący z kierunku od Mężenina (już przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 64 k/Strękowej Góry[2][3]) niemal do granicy państwa (aż za Dąbrową Białostocką[4]) na mapach Doliny Biebrzy i Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Carska Droga pierwotnie znana była jako Droga Łomżyńska[1][7]. Według niektórych źródeł tak nazywano fragment łączący wszystkie trzy twierdze (Grodno, Osowiec i Łomża)[1]. Perzyk stosuje ją jednak tylko do drogi łączącej twierdzę Osowiec z Łomżą, którą miejscowa ludność nazwała „Carską Drogą”[7]. Również w opracowaniu Chmielkowa używana jest ona w odniesieniu do drogi biegnącej od Twierdzy Osowiec w kierunku południowym (ros. Ломжинское шоссе), natomiast w stosunku do bombardowanej za dnia przez Niemców drogi biegnącej w kierunku północno-wschodnim stosowana jest nazwa "droga na Grodno" (ros. шоссе на Гродно)[14].

Niektórzy zwracają uwagę, że nazwa „Carski Trakt” powstała również w celach marketingowych[1].

Częścią tak rozumianej Carskiej Drogi jest m.in. droga powiatowa nr 1838 B, czyli odcinek o długości 34,466 km pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 64 (Strękowa Góra) a skrzyżowaniem z drogą krajową nr 65 (Osowiec)[15][6]. W jej obrębie znajduje się wspomniany na początku 33 km fragment, położony w powiecie Monieckim[12][13], zaczynający się nieco dalej, na granicy powiatu[16] na Narwi w Strękowej Górze.

Historia

Budowa

Pierwotnie Carska Droga biegła po wewnętrznej stronie fosy Twierdzy Osowiec (przerywana czerwona linia)[17][1][18][14], co zostało zmienione po roku 1953[1] (ciągła linia)

Carska Droga w szerokim rozumieniu tego słowa powstała pod koniec XIX wieku na potrzeby twierdzy w Osowcu i systemu umocnień zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego jako droga rokadowa[7][8][6]. Jej główną rolą było zapewnienie komunikacji pomiędzy carskimi twierdzami Grodno, Osowiec i Łomża. Umożliwiała ona też przemieszczanie się wojska pomiędzy fortami i punktami oporu samej Twierdzy Osowiec[1]. Zbudowana w latach 1882–1892 nigdy niezdobyta twierdza w Osowcu została ulokowana w miejscu, gdzie znajduje się jedyne przewężenie pozwalające przekroczyć Bagna Biebrzańskie[8].

Carska Droga została poprowadzona równolegle do lewego brzegu Biebrzy, przez bagna i piaszczyste wydmy[7][1]. Decyzja o budowie tej strategicznej militarnej drogi przez bagna została osobiście podjęta osobnym dekretem przez cara Mikołaja II[8]. Istnieje anegdota, według której zbudowano ją wzdłuż linii narysowanej przez cara za pomocą linijki przyłożonej do Grodna i Warszawy. W każdym razie poprowadzono ją długimi prostymi odcinkami, co utrudniało jej budowę w bagnistym terenie[1].

Budowa drogi, zwłaszcza od Dobarza do wsi Strękowa Góra[12][8], gdzie biegnie wśród bagien po usypanej grobli[12], była poważnym wyzwaniem i pochłonęła ogromne sumy[12][8]. Polegała ona najpierw na wytyczeniu danego odcinka, wybraniu torfu, ułożeniu faszyny i zasypaniu żwirem z dodatkiem kamieni pokruszonych maszynami parowymi[1].

Przy budowie nie byli wykorzystywani zesłańcy[8], ale została zatrudniona miejscowa ludność[12] w ramach prac interwencyjnych[1]. Ubodzy mieszkańcy bagien, uczestniczący w budowie drogi, wspominali ten okres jako czas wyjątkowego dostatku[8]. Nie obyło się bez afer – kilku urzędników, którzy zawyżyli ilość skupionej do usypywania korony traktu ziemi zostało dla przykładu powieszonych[1]. Droga nie była bynajmniej budowana dla dobra miejscowej ludności. O jej jednoznacznie militarnym charakterze świadczy odpowiedź władz carskich na zażalenie włodarzy ominiętej miejscowości Trzcianne: „Jest to droga wojskowa i nic wam do tego”[1].

Carska Droga pierwotnie znana była jako Droga Łomżyńska[1][7]. Została ona wybudowana w 1895 roku[7][6] lub w latach 1895–1907[1]. Początkowo miała nawierzchnię brukową i szutrową[6], obecnie większa jej część pokryta jest asfaltem.

Wykorzystanie

Carska droga była wykorzystywana przez wojska carskie podczas obrony Twierdzy Osowiec na początku I wojny światowej[1][8]. We wrześniu 1939 roku tą drogą przemaszerowali żołnierze Wojska Polskiego z Osowca na odcinek Wizna[12][1][8], którego obrona stała się jednym z najbardziej bohaterskich epizodów II wojny światowej. Po II wojnie światowej droga straciła charakter militarny i stała się lokalnym szlakiem komunikacyjnym[1]. Brukowana droga umożliwiała również dojazd do łąk nadbiebrzańskich ich właścicielom[12].

Długość

Typowy dla Carskiej Drogi długi prosty odcinek

Długości poszczególnych odcinków zmierzone w programie Google Earth są następujące:

Odcinek Długość
MężeninStrękowa Góra (DK 64) 14,0 km
Strękowa Góra (DK 64) – Twierdza Osowiec (DK 65
w tym: – od Narwi w Strękowej Górze
           – w Biebrzańskim Parku Narodowym
34,4 km
33,0 km
23,8 km
Twierdza Osowiec (DK 65) – Dąbrowa Białostocka 51,0 km
Dąbrowa Białostocka – granica państwa 19,7 km
granica państwa – Grodno ok. 9 km

Razem około 128 km, w tym 119,1 km w granicach państwa. Na większej części odcinka Strękowa Góra (DK 64) – Twierdza Osowiec (DK 65) droga przebiega w obrębie lub po granicy parku narodowego – łącznie na długości 23,8 km (wszystkie odległości do tej pory zmierzone w Google Earth).

Pierwotnie Droga Łomżyńska od Łomży do Grodna (czyli wraz z dodatkowym odcinkiem od Mężenina do Łomży) liczyła 169 km[1].

Atrakcje turystyczne

Na najciekawszym przyrodniczo i krajobrazowo odcinku Narew w Strękowej Górze - Osowiec-Twierdza wymienia się:[12]

oraz w kierunku od południa ku północy:

 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Brama na bagna” w Strękowej Górze[12]
 • Zalewane wiosną łąki po obydwu stronach grobli po której biegnie droga, jeszcze w otulinie parku, miejsce obserwacji rzadkich gatunków ptaków[12].
 • Ols przy Carskiej Drodze na przedwiośniu.
  Olsy w obszarze ochrony ścisłej Biebrzańskiego Parku Narodowego, m.in. miejsce gniazdowania lub występowania rzadkich gatunków ptaków[12].
 • Bagno Ławki - ponownie tereny otwarte. Kładka ułatwiająca zaobserwowanie wodniczki, wieża widokowa. W pobliżu wieży corocznie na początku września odbywają się mistrzostwa w koszeniu łąk „Biebrzańskie sianokosy”, mające na celu popularyzację czynnej ochrony zarastających terenów otwartych[12].
 • Grobla Honczarowska, prostopadła do Carskiej Drogi, biegnie po niej ścieżka przyrodnicza. Przy niej wieża, a z niej widok na Batalionową Łąkę na Bagnie Ławki, na której przywrócono wykaszanie[12].
 • Dojazd do wsi Gugny, a tam szlak Gugny – Barwik, Stacja Terenowa Instytutu Biologii w Białymstoku, kwatery prywatne[12].
 • Szlak turystyczny Gugny – Dobarz[12].
 • Zajazd „Dwór Dobarz” o tradycyjnej drewnianej architekturze. Osada Dobarz otoczona była kiedyś przez Puszczę Dobarz[12].
 • Uroczysko Barwik[12].
 • Szlak do wsi Budy. Mieszka tutaj „Król Biebrzy” - Krzysztof Kawenczyński, a z nim m.in. koniki polskie oraz krowy rasy czerwonej polskiej, powstrzymujące zarastanie bagiennych łąk[12].
 • Ruiny Fortu IV Twierdzy Osowiec – ścieżka przyrodniczo – historyczna[12].
 • Platforma widokowa na torfowisko z wełniankami i rosiczką okrągłolistną[12].

Przyroda

Klępa z łoszakiem na Carskiej Drodze niedaleko Twierdzy Osowiec podczas intensywnego opadu śniegu
Żuraw Grus grus
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus
Wodniczka Acrocephalus paludicola
Wstęgówka bagienka Catocala pacta

Strękowa Góra (DK 64) – Twierdza Osowiec (DK 65)

Carska Droga na tym odcinku, czyli droga powiatowa nr 1838B o całkowitej długości 34,466 km, pomiędzy położonym nieco na północ od Strękowej Góry Laskowcem a Osowcem, biegnie niemal całkowicie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego – łącznie na długości ok. 33 km w jego otulinie, w tym ok. 20 km w jego obrębie (łącznie z 3,6-kilometrowym odcinkiem przez obszar ochrony ścisłej BPN – ols o dużym stopniu naturalności) oraz ok. 4,5 km wzdłuż jego granicy[6][2][3][4].

Od 1995 roku park narodowy wpisany jest na listę obszarów chronionych konwencją ramsarską (RS#756)[19].

Od niedawna odcinek ten znalazł się dodatkowo w obrębie unijnych obszarów chronionych – Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Biebrzy” (PLH 20008) oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska” (PLB 20006). Przebieg ich granic jest zgodny z obszarem otuliny BPN[6].

Carska droga w otulinie parku narodowego jest atrakcyjna przyrodniczo ze względu na brak zabudowy, reklam, śladów obecności człowieka, znikomy ruch turystyczny i oznakowanie, różnorodność krajobrazów[20]. Zniszczona asfaltowa nawierzchnia wciąż jeszcze nieremontowanej drogi powstrzymuje przed rozwijaniem nadmiernej prędkości[8][11]. Ściąga tutaj duża liczba ptakolubów i fotografów przyrody[12]. Dosyć łatwo można bowiem spotkać tutaj łosia[5][13][12], może zdarzyć się wilk, występują też rzadkie gatunki ptaków[12][8].

Na terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego bezpośrednio przylegających do Carskiej Drogi w okolicach Bagna Ławki gniazdują orlik grubodzioby, puchacz, bocian czarny, żurawie, podróżniczek, dzięcioł białogrzbiety, kulik wielki, błotniaki łąkowy i zbożowy, rycyk, krwawodziób, uszatka (sowa) błotna. Znajdują się tam też tokowiska oraz miejsca gniazdowania dubelta i cietrzewia, największe w Polsce stanowisko wodniczki, rewiry orlików, bociana czarnego i dzięcioła białogrzbietego[20], część w [12]. W 2006 roku przez ponad miesiąc na Bagnie Ławki przebywała sowa jarzębata sciągając rzesze birdwatcherów. Na zalewanych wiosną łąkach przy grobli na południe od parku, w jego otulinie, gniazdują rybitwy białoskrzydłe, bataliony, można obserwować kaczki[12].

W pobliżu drogi występuje też wiele rzadkich i chronionych gatunków motyli, zwłaszcza nocnych, jak na przykład wstęgówka bagienka (jedyne miejsce występowania w Polsce[12])[20]. Bytują też tutaj niepylak mnemozyna oraz uważane za cenne motyle środowisk bagiennych takie jak strzępotek hero, rojnik morfeusz, błyszczka zosimi, ogniwaczek tajwanek, paśnik tartruenek[12].

W płytkich przydrożnych rowach występuje aż 127 taksonów glonów, w tym 4 nowe dla nauki i 7 (lub 11[20]) nowych dla Polski[12][20].

Carska droga przebiega przez kilka siedlisk naturowych – sosnowy bór bagienny (kod 91D0-2), wariant chrobotkowy subkontynentalnego boru bagiennego (kod 91T0), torfowisko wysokie z mszarem wysokotorfowiskowym (kod 7101,7120), torfowiska zasadowe o charakterze młak, mechowisk i turzycowisk (kod 7230) oraz przez ols o dużym stopniu naturalności w obszarze ochrony ścisłej przy południowej granicy BPN[20].

Mężenin – Strękowa Góra (DK 64)

Droga powiatowa nr 1973B, czyli odcinek Mężenin – droga krajowa nr 64 (tuż przed Strękową Górą) o całkowitej długości 14,075 km na długości ok. 3,6 km przebiega w obrębie projektowanego obszaru ochrony ptaków Natura 2000 „Bagno Wizna” (PLB 20005)[6].

Wpływ na środowisko przyrodnicze Bagien Biebrzańskich

Z przyrodniczego punktu widzenia szkodliwe dla przyrody Bagien Biebrzańskich byłoby przekształcenie Carskiej Drogi w drogę tranzytową („Via Turistica”[6]), co zostało zablokowane przez miłośników przyrody. Pod koniec 2013 roku[9] rozpoczęto jednak remont nawierzchni, ponieważ droga ma pewne znaczenie lokalne[13][8]. Może to doprowadzić do zwiększenia liczby pojazdów i ryzyka wypadków[11].

Carska Droga stanowi barierę hydrologiczną ograniczającą spływ wody ze wschodniej do zachodniej części Bagna Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jej nasyp (grobla) spowodował podniesienie się zwierciadła wód gruntowych na wschodzie, gdzie wykształciły się mechowiska[21].

Przecina ona również szlaki migracyjne zwierząt, powodując izolację lokalizacji[21].

Jest tam też powodem kolizji samochodów z różnymi gatunkami zwierząt:[13] ssaków (np. bóbr, wiewiórka, lis, zając szarak, kret), ptaków (np. kos, drozd śpiewak, puszczyk, dzięcioł duży, lelek) i gadów (zaskroniec)[22]. Z naukowego raportu przygotowanego na zlecenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wynika, że liczba przekroczeń drogi przez zwierzęta wynosi kilkadziesiąt tysięcy rocznie[23][24][25].

Remont Carskiej Drogi

W listopadzie 2013 roku rozpoczął się remont Carskiej Drogi na znajdującym się w fatalnym stanie technicznym[23][24][25]. 33 km odcinku od granicy Powiatu Monieckiego (Strękowa Góra) do drogi krajowej nr 65 (BiałystokEłk)[9]. Ma on trwać jeszcze przez cały 2014 rok z wyjątkiem sezonu lęgowego ptaków[23][24][25].

Prace polegają na naprawie drogi poprzez oczyszczenie nawierzchni, wyrównaniu oraz wykonaniu warstwy konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm[9].

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego” z Programu Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruśUkraina 2007–2013. Projekt obejmuje również przebudowę drogi GrodnoSopoćkinie na Białorusi[26]. Na jego realizację pozyskano 3,8 mln euro ze środków Unii Europejskiej[26][9], z czego około 2 mln otrzymał Powiat Moniecki[26]. Dofinansowanie stanowi 89,5% kosztów projektu[26].

Remont rozpoczęto bez przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, której domagali się ekolodzy[27]. Nie jest ona jednak wymagana w przypadku remontu[23][24][25].

Zobacz też

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Michał Jaworowski: Carski Trakt. W: Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości – MILITARIA WŚRÓD WARTOŚCI KULTUROWO-PRZYRODNICZYCH REGIONU, KRAJU I ZJEDNOCZONEJ EUROPY. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Osowiec – Twierdza 10–11.IX.2010. Osowiec-Twierdza: Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne, 2010.
 2. a b c d e Biebrzański Park Narodowy. Basen Dolny. Basen Górny i Środkowy. Mapy 1:70 000. Atikart, 2001. ISBN 83-902550-6-5.
 3. a b c d e Biebrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna 1:85 000. Warszawa: ExpressMap, 2013. ISBN 978-83-7546-197-8.
 4. a b c d e Dolina Biebrzy. Mapa turystyczna 1:100 000. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwo Turystyczne Agencja TD, 2011. ISBN 978-83-88859-33-5.
 5. a b c Andrzej Grygoruk. Jeden z „biebrzniętych”. Rozmowa z dr Pawłem Świątkiewiczem – chirurgiem, a jednocześnie fotografem biebrzańskiej przyrody.. „Biebrzańskie Wieści. Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego.”. 10, s. 8, wiosna 2012. Osowiec- Twierdza, Goniądz: Biebrzański Park Narodowy. [dostęp 2014-01-12]. 
 6. a b c d e f g h i j k Lucjan Gazda, Sławomir Karaś: Carska Droga – dylematy projektu (I. Procedury ekologiczne).. edroga.pl, 2010-01-11. [dostęp 2013-10-26].
 7. a b c d e f g h Bogusław Perzyk: Twierdza Osowiec 1882–1915. Warszawa: Militaria Bogusława Perzyka, 2004. ISBN 83-907405-1-6. Błąd w przypisach: Nieprawidłowy znacznik <ref>; nazwę „Perzyk04” zdefiniowano więcej niż raz z różną zawartością
  BŁĄD PRZYPISÓW
 8. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Damian Czerniewicz: Carska Droga, czyli wycieczka do sąsiedztwa.. Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur, 2011-02-14. [dostęp 2014-01-12].
 9. a b c d e f Remont „Carskiego Traktu” i innych dróg powiatowych. Starostwo Powiatowe w Mońkach. [dostęp 2014-01-12].
 10. a b Duże pieniądze na drogę. e-Monki.pl. [dostęp 2014-01-12].
 11. a b c d Spór o remont Carskiej Drogi. Telewizja Polska S.A, 2013-11-05. [dostęp 2014-01-12].
 12. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai Andrzej Grygoruk: Carska Droga. Grzegorz Kłosowski, Tomasz Kłosowski i in.. Osowiec-Twierdza: Biebrzański Park Narodowy, 2009. (folder)
 13. a b c d e Renata Zalewska. Spotkanie na carskiej drodze. Rozmowa z panem Romanem Skąpskim Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego na temat remontu nawierzchni carskiej drogi.. „Biebrzańskie Wieści. Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego.”. 15, s. 2, zima 2013. Osowiec- Twierdza, Goniądz: Biebrzański Park Narodowy. [dostęp 2014-01-12]. 
 14. a b Сергей Александрович Хмельков: Борьба за Осовец. Mocква (Moskwa): Государственное Военное Издательство Наркомата Обороны Союза ССР (Воениздат НКО СССР), 1939. [dostęp 2013-11-05]. (ros.)
 15. Sprawozdanie z konferencji dot. Projektu "Dokumentacja techniczna drogi Biebrzańska Via Turistica" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwo Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/ Tacis CBC, która odbyła się 27 listopada 2007 roku w siedzibie BPN w Osowcu Twierdzy. [dostęp: 2014-09-13]
 16. Starostwo Powiatowe w Mońskach. Mapa powiatu. [dostęp 2014-09-13].
 17. REJON OSOWIEC (XVIII-12-C) ARKUSZ 5 OSOWIEC, godło arkusza P35 S35 B (3535 B). Mapa 1:25 000.. Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG), 1927. [dostęp 2013-11-06].
 18. Anatol Wap: Twierdza Osowiec: zarys dziejów. Białystok: Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku, 1994. ISBN 83-85368-05-1. [dostęp 2013-11-05].
 19. Ramsar Sites in order of their addition to the Ramsar List of Wetlands of International Importance. Ramsar. [dostęp 2013-10-31].
 20. a b c d e f Katarzyna Ramotowska, Andrzej Grygoruk: „Carska droga” – dlaczego jest wyjątkowa? – prezentacja PPT. [dostęp 2013-10-30].
 21. a b Andrzej Kamocki, Piotr Banaszuk, Aleksander Kołos, Mikołaj Pruszyński, Agnieszka Jankowska: Plan zarządzania i ochrony dla obszaru Szorce w Otulinie BPN. W ramach projektu: „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” (nr proj. LIFE05 NAT/PL/000101) finansowanego z funduszu UE LIFE.Nature. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), luty 2013 r. [dostęp 2013-10-26].
 22. Łukasz Mazurek: Carska Droga. [dostęp 2013-10-30].
 23. a b c d J.K.. Spór o remont Carskiej Drogi, którą upodobały sobie łosie. „Rzeczpospolita. Prawo”, 2013-11-03. Gremi Business Communication. [dostęp 2014-01-12]. 
 24. a b c d tuli, pap. Ręce precz od domu łosi. Awantura o przebudowę Carskiej Drogi. „Gazeta.pl. Białystok”, 2013-11-03. Agora SA. [dostęp 2014-01-12]. 
 25. a b c d K.T.: Spór o remont Carskiej Drogi, którą upodobały sobie łosie. Grupa Onet.pl S.A., źródło: PAP., 2013-11-03. [dostęp 2014-01-12].
 26. a b c d 16 mln zł – Powiat Moniecki rozpoczął realizację projektu transgranicznego. Starostwo Powiatowe w Mońkach. [dostęp 2014-01-12].
 27. Katarzyna Ramotowska: www.petycje.pl::Ocena oddziaływania na środowisko dla remontu Carskiej Drogi. www.petycje.pl, 2013-10-20. [dostęp 2014-01-12].

Linki zewnętrzne

Nieprawidłowe parametry: {53.370540|N|22.590174|E|type:forest_dim:31000m}