Главная страница

Papież Sykstus IV mianuje Bartolomeo Platina bibliotekarzem Biblioteki Watykańskiej, fresk Melozzo da Forliego, ok. 1477

Bartolomeo Platina (1421-1481) — włoski żołnierz, pisarz i bibliotekarz Biblioteki Watykańskiej. Urodzony w roku 1421 w Piadenie, niedaleko Mantui.

Życie

Do 1456 Bartolomeo zdobył doświadczenie żołnierskie, które pozwoliło mu zostać nauczycielem synów władcy Mantui, Ludwika II Gonzagi. W 1457 przybył do Florencji, gdzie pobierał nauki u bizantyjskiego filozofa Jana Argyropulosa. W 1462 przeprowadził się do Rzymu, najprawdopodobniej razem z dworem kardynała Frencesco Gonzagi. W maju 1464 został wybrany przez papieża Piusa II do kolegium abrewiatorów (odwołany później przez papieża Pawła II). Między 1469 a 1479 napisał Vitae Pontificum, pierwsze dzieło systematyzujące historię papiestwa. Po 1474 został mianowany przez papieża Sykstusa IV bibliotekarzem Biblioteki Watykańskiej. W 1481 sporządził pierwszy pełny spis zbiorów biblioteki - zawierał on wówczas 3500 woluminów (największy zbiór w ówczesnej Europie)