Главная страница

Attaché (po Szablon:Fr.: przydzielony, doczepiony (do personelu administracyjnego służącego pod starszym rangą przedstawicielem lub u sztabu placówki dyplomatycznej, np. konsulatu czy ambasady)) – przedstawiciel dyplomatyczny państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, niższy w randze konsulowi czy radcy, pełniący funkcję specjalisty w określonej dziedzinie (np. handlu, kultury, prasy, nauki, aeronautyki).

Jest to najniższy stopień członka personelu dyplomatycznego, czyli cieszącego się immunitetem dyplomatycznym w państwie przyjmującym. Attaché posługuje się paszportem dyplomatycznym. Kobiety w tej roli poprawnie utytułowane są jako attachée (fr. rodzaj żeński). Typowo attaché lub attachée to dobrze zorientowana językowo i kulturowo osoba o należytym wykształceniu, zaufana rządowi wysyłającemu. W przypadku USA, jest to często znana osoba, która wyrobiła sobie międzynarodową opinię w danej dziedzinie w swoim życiu profesjonalnym.

Attaché obronny

Typowo, Attaché jest popularnym stanowiskiem dla wojskowych zagranicą. Dawniej, attaché funkcjonujący w specjalizacji wojskowej nazywał się zazwyczaj attaché morskim czy attaché lotniczym, i obszar jego kompetencji pokrywał się z przedstawicielstwem określonego rodzaju sil zbrojnych. Obecnie ten tytuł brzmi: attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy lub po prostu: attaché obrony.

Attaché obronnym jest zazwyczaj oficer Wojska Polskiego o randze generała (w państwach większych, takich jak Stany Zjednoczone czy Rosja) lub pułkownik (w państwach drugorzędnych militarnie, takich jak Czechy lub Włochy). Każdy attaché obrony posiada swoich znanych zastępców. Zwyczajowo są to oficerowie WP w stopniu o jeden szczebel niższym. Nawet za czasu PRL-u, attaché obrony występował jako Minister Pełnomocny lub Radca, a jego zastępca jako Pierwszy Sekretarz. Ta nomenklatura jest tradycyjna i nie ma powiązania z nomenklaturą komunistyczną.

Urzędem attaché jest ataszat (attachat).

Zobacz też

Bibliografia