Главная страница

Wystrzał z działa kalibru 127 mm na współczesnym niszczycielu amerykańskim. Na powiększeniu widoczny jest pocisk, który właśnie opuścił lufę

Artyleria okrętowa to określenie broni artyleryjskiej stanowiącej uzbrojenie okrętów. W okresie od około XVII wieku do połowy XX wieku była ona podstawowym rodzajem uzbrojenia okrętów, stanowiącym o ich sile bojowej. Obecnie, w obliczu rozwoju broni rakietowej, artyleria okrętowa ma znaczenie drugorzędne, aczkolwiek w zredukowanej ilości nadal pozostaje istotnym i niezastąpionym elementem ich uzbrojenia.

Historia rozwoju

Starożytność

Pierwszym rodzajem artylerii na okrętach, stosowanym w starożytności, były machiny miotające. Stanowiły one jednak tylko uzupełniającą broń okrętów, wobec ich małej skuteczności, a podstawowym sposobem walki było taranowanie lub abordaż.

Średniowiecze

Pierwszym skutecznym sposobem walki z okrętami na odległość był stosowany przez flotę Bizancjum od VII wieku ogień grecki - mieszanina zapalająca, miotana w pociskach machin i wyrzucana na bliskie odległości z pewnego rodzaju miotaczy ognia[1].

Co istotniejsze, w średniowieczu na okrętach pojawiła się broń palna, dając początek trwającemu do dziś rozwojowi artylerii. Pierwsze armaty prawdopodobnie zastosowano na okrętach już w pierwszej połowie XIV wieku. Były to wówczas prymitywne bombardy z lufami listwowymi - wykonanymi ze zwiniętych pasków kutego żelaza, połączonych obręczami. Bombardy ładowane były na ogół odtylcowo, przez stosowanie wymiennych komór nabojowych[2]. Były one jednak bronią bardzo niedoskonałą, o małej skuteczności i podstawowym sposobem walki pozostawał abordaż, a broń artyleryjska miała małe znaczenie. Z uwagi na swoją niską wytrzymałość, bombardy strzelały na ogół kulami kamiennymi, których stosunkowo mały ciężar w stosunku do średnicy, w porównaniu z kulami żelaznymi, pozwalał na stosowanie słabszych ładunków prochowych. Konsekwencją tego była mała prędkość wylotowa i zasięg pocisków. Podstawowym parametrem charakteryzującym wielkość dział aż do XIX wieku był ich wagomiar, mierzony w funtach, oznaczający masę wystrzeliwanego przez działo kulistego pocisku (aczkolwiek miara funta w różnych państwach nie była jednolita). Bombardy mogły strzelać pociskami o masie do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset funtów[2]. Pozostały one na uzbrojeniu okrętów do początku XVI wieku. W tym okresie produkowano też mniejsze działa, strzelające kulami żeliwnymi o masie do kilku funtów.

XVI-XVII wiek

Rodzaje dział

Od połowy XV wieku opanowano technologię odlewania jednolitych luf armatnich z brązu i bombardy zaczęły być wypierane przez odlewane działa odprzodowe. Nowa technologia umożliwiła znaczne zwiększenie wytrzymałości luf i pozwoliła na stosowanie większych ładunków miotających, a co za tym idzie, zwiększenie zasięgu i przebijalności pocisków. Przede wszystkim stosowano teraz odlewane kule żeliwne, cięższe od pocisków kamiennych i prostsze od nich w produkcji. Dojrzałą formę działa z brązu osiągnęły w XVI wieku[2].

Wadą dział z brązu był ich wysoki koszt, powodujący, że często okręty pływały słabo uzbrojone - czasami koszt dział przekraczał nawet koszt okrętu. Dopiero w 1543 w Anglii opanowano technologię odlewania dział z żelaza (żeliwa). Były one cięższe i gorszej jakości oraz bardziej skomplikowane w produkcji, lecz znacznie tańsze od dział brązowych (aż od 4 do 6 razy). Dopiero pod koniec XVI wieku produkcję ich opanowano również w Szwecji, a później w innych krajach. Masową produkcję dział żelaznych rozwinięto jednak dopiero w drugiej połowie XVII wieku[2].

W tym czasie wyróżniano wiele typów dział, głównie ze względu na długość lufy i wagomiar. Dwie podstawowe ówcześnie grupy armat to kolubryny (kulweryny) - działa o długich lufach (przeciętnie 32-52 kalibry) i dużej mocy oraz kartauny (kanony) - działa o krótszych lufach (przeciętnie 22-28 kalibrów). Ponieważ kartauny były krótsze, miały mniejszą masę w stosunku do kolubryn tego samego wagomiaru (kalibru), a przy podobnej masie mogły osiągać większy kaliber, niż kolubryny. Pociski z dział długolufowych zapewniały lepszy zasięg i celność, jednakże pociski cięższych kartaun powodowały większy rozmiar zniszczeń na bliskich odległościach.

W zależności od wagomiaru, wyróżniano w grupie kolubryn:[2]

 • pełne kolubryny (20-24 funty),
 • kolubryny (16-18 funtów),
 • półkolubryny (9-12 funtów),
 • ćwierćkolubryny (bastardy, 7-8 funtów),
 • sakery (5-6 funtów),
 • miniony (4 funty),
 • falkony (2-3 funty),
 • falkonety (1-1,5 funtów),
 • serpentyny (0,5 funta).

W grupie kartaun wyróżniano:[2]

 • pełne kartauny (ponad 50 funtów),
 • kartauny (30-48 funtów),
 • półkartauny (18-24 funty),
 • ćwierćkartauny (8-16 funtów),
 • oktawy (6-7 funtów).

Podział ten i podane przedziały wagomiarów jednak nie były jednolite we wszystkich krajach i mają charakter orientacyjny.

Oprócz dział strzelających kulami żeliwnymi, stosowano w dalszym ciągu do XVII wieku krótkolufowe działa brązowe na kule kamienne - periery (miotacze kamieni). Działa te, strzelając kulami kamiennymi lżejszymi od żeliwnych o tej samej średnicy i wymagającymi mniejszych ładunków miotających, mogły być znacznie lżejsze i stanowić uzbrojenie także mniejszych okrętów. Ich pociski, mimo małej przebijalności i zasięgu, dzięki dużej średnicy i masie wywoływały jednak dość rozległe zniszczenia[2]. Sporadycznie stosowano moździerze o bardzo krótkiej lufie, strzelające stromotorowo wybuchowymi granatami. Stosowanie granatów do zwykłych dział nie było jednak rozpowszechnione z uwagi na niebezpieczeństwo w eksploatacji[2].

Rozmieszczenie dział i taktyka użycia

Przekrój poprzeczny przez pokład działowy fregaty pancernej USS "Galena" z 1862 (działa Dahlgrena)

Artyleria na okrętach żaglowych począwszy od średniowiecza aż do połowy XIX wieku umieszczana była w bateriach burtowych, strzelających w kierunku burt, na lawetach wózkowych. Na okrętach wykształciły się w tym celu specjalne pokłady działowe, zajęte przez artylerię. Jedynie nieliczne lżejsze działa, montowane w nadbudówkach dziobowych i rufowych, służyły do prowadzenia ognia w kierunku do przodu lub do tyłu podczas pościgu lub ucieczki. Cięższe działa w charakterze dział pościgowych stosowano natomiast na galerach, prowadzących walkę w szyku czołowym[2]. Oprócz tego, lekkie działa (falkonety i serpentyny) stosowano jako działka relingowe - mocowane obrotowo na nadburciach. Stosowano je do XVIII wieku, do rażenia załogi okrętu podczas abordażu. Działa tego okresu nie miały żadnych przyrządów celowniczych, celowano orientacyjnie po osi lufy.

Artyleria w tym okresie w dalszym ciągu nie miała pierwszorzędnego znaczenia w walce na morzu i służyła do uszkodzenia okrętu, szczególnie jego takielunku oraz do wybicia załogi przed rozstrzygającym abordażem. Żeliwne kule większych wagomiarów (od ok. 10 funtów wzwyż) mogły przebijać już poszycia kadłubów okrętów z małych odległości, trudno było mimo to za ich pomocą zatopić okręt. Oprócz litych kul, stosowano różnego rodzaju kule łańcuchowe (składające się z połówek połączonych łańcuchem) lub z wystającymi ostrzami, służące do niszczenia takielunku. Stosowano też rozgrzewanie kul do czerwoności w celu wywoływania pożarów.

Fragment pokładu działowego na HMS Victory.

Taktyką walki był początkowo głównie szyk roju, w którym okręty płynęły w grupie, z najsilniejszymi jednostkami na zewnątrz, a słabszymi pośrodku. W takim szyku, tylko część jednostek mogła użyć artylerii przed starciem eskadr, które szybko zmieniało się w walkę w rozproszeniu pojedynczych okrętów. W miarę doskonalenia artylerii, wzrostu jej mocy oraz wprowadzania coraz większych i silniej uzbrojonych okrętów, rola artylerii wzrastała i w XVI wieku zaczęto wprowadzać szyki, w których więcej okrętów mogło ostrzeliwać wroga przed starciem[2]. Przede wszystkim zaczęły pojawiać się elementy szyku liniowego, w którym okręty płynęły jeden za drugim, mogąc ostrzeliwać wroga. Podstawową klasą okrętu tego okresu był galeon.

XVIII wiek - 1860

Od II połowy XVII wieku, rozwijająca się artyleria zdeterminowała taktykę walki na morzu. Pojawiły się klasy okrętów, jak okręt liniowy i fregata, a typy i wagomiary stosowanych na nich dział uległy ujednoliceniu i standaryzacji. Działa były doskonalone, w dalszym ciągu jednak były one odprzodowe, gładkolufowe, odlewane w całości, strzelające kulami żeliwnymi, umieszczane w bateriach burtowych. W okresie wojen napoleońskich standardowym wagomiarem najcięższej artylerii typowych 74-działowych okrętów liniowych były działa 32-funtowe (Wielka Brytania) lub 36-funtowe (Francja), przenoszone na najniższym pokładzie, a na wyższych przenoszono działa 18- lub 24-funtowe i mniejsze. Waga pocisków salwy burtowej liniowców sięgała wówczas 900-1200 funtów (ok. 400-550 kg). W zakresie taktyki, wprowadzono powszechnie szyk liniowy, sprzyjający walce artyleryjskiej dwóch linii okrętów i koncentracji ich salw burtowych. Donośność dział dochodziła do ok. 2 km, lecz przeciw grubym drewnianym burtom były skuteczne tylko z bliskich odległości[3]. Mimo, że artyleria odgrywała już zasadniczą rolę w wojnie na morzu, w dalszym ciągu trudno było za jej pomocą zatopić okręt, o ile nie doszło do pożaru i służyła głównie do jego obezwładnienia, zniszczenia masztów i wybicia załogi[4].

Efektem poszukiwań dział o większej mocy były karonady, wprowadzone od lat 80. XVIII wieku. Były to krótkolufowe działa o małym zasięgu, lecz dużym kalibrze i wielkiej mocy niszczącej na krótkich dystansach, a przy tym lżejsze od długolufowych dział i mogące stanowić uzbrojenie lekkich okrętów[3].

Nowością wprowadzoną w okresie wojen napoleońskich było zastosowanie w marynarce brytyjskiej od 1805 niekierowanych pocisków rakietowych konstrukcji Williama Congreve'a, stosowanych na specjalnych małych jednostkach, wyłącznie do ostrzeliwania celów lądowych lub portów[5].

Od końca lat 30. XIX wieku zaczęto we flocie francuskiej i brytyjskiej, a następnie w innych wprowadzać nowe działa haubiczne strzelające pociskami wybuchowymi - granatami, wynalezione przez francuskiego generała Henri-Josepha Paixhansa. Działa haubiczne, na skutek mniejszej masy granatów i cienkich ścianek lufy, poza komorą prochową, mogły być znacznie lżejsze od dział strzelających zwykłymi kulami. Typowym ich kalibrem stało się 8 cali (203 mm). Miały mały zasięg i celność, lecz dużą siłę niszczącą, umożliwiającą całkowite zniszczenie drewnianych okrętów. Nie uzyskały jednak szerokiego rozpowszechnienia we flotach, aż do czasu wrażenia wywołanego przez zastosowanie granatów przez Rosjan w bitwie pod Synopą w 1853[3]. Paixhans postulował także ujednolicenie wagomiarów dział używanych przez jeden okręt, częściowo zrealizowane w latach 30. w wiodących marynarkach brytyjskiej i francuskiej. Najczęstszymi wagomiarami dział tego okresu stały się 24 i 32 funty, waga pocisków salwy burtowej największych liniowców sięgnęła ok. 1800 funtów (908 kg), a fregat ok. 450-550 kg. Masa armaty 32-funtowej wynosiła niecałe 3 tony.[6]

9-calowe (229 mm) działo Dahlgrena na amerykańskiej kanonierce, ok. 1864

Po pojawieniu się napędu parowego, początkowo bocznokołowego, który wykluczał umieszczanie licznych dział w bateriach burtowych, ciężkie działa strzelające kulami były często montowane obrotowo na pokładzie górnym, w osi podłużnej okrętu, z dużym polem ostrzału na obie burty. Wagomiar takich dział wynosił 50-68 lub więcej funtów, masa armaty 68-funtowej - około 5 ton. W latach 50. XIX wieku w USA wprowadzono ulepszone ciężkie działa haubiczne projektu Johna Dahlgrena, o charakterystycznym butelkowatym kształcie, nadające się do strzelania zarówno granatami, jak i kulami dużego kalibru (8-11 cali - 203-279 mm), przy tym wciąż lżejsze od ciężkich dział strzelających kulami[6].

1860-1900

Na skutek gwałtownego postępu w technice i metalurgii, połowa wieku XIX okazała się rewolucyjna tak dla samych okrętów (wprowadzenie napędu parowego i pancerza), jak i dla ich artylerii. Przez kolejne 100 lat rozwój artylerii okrętowej w najpełniejszym stopniu stał się związany z rozwojem najsilniejszych okrętów artyleryjskich - pancerników. W celu zwiększenia celności i skuteczności pocisków, zaczęto wprowadzać od początku lat 60. działa o lufach gwintowanych, w miejsce gładkolufowych, strzelające cięższymi, wydłużonymi pociskami. Równolegle zaczęto wprowadzać gwintowane działa odtylcowe (ładowane od tyłu), co oprócz ułatwienia obsługi, wiązało się z polepszeniem celności i przebijalności[3]. Z powodu problemów technologicznych, do końca lat 70. stosowano jednak także odprzodowe działa gwintowane (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii). Wzrost mocy dział i ładunków miotających spowodował znaczny wzrost ich ciężaru - nowe ciężkie działa ważyły wkrótce do kilkunastu razy więcej, niż stare. Wiązało się to z wprowadzeniem pancerników kazamatowych, uzbrojonych w zaledwie kilka ciężkich dział w kazamatach, a później obrotowych wieżach[3].

Nowe ciężkie działa szybko sięgnęły kalibru 305 mm, a kalibru 343 mm i większych. Na włoskich pancernikach typu Duilio z lat 70. XIX wieku zastosowano największe wówczas działa kalibru aż 450 mm. Tendencja do nadmiernego zwiększania kalibru dział nie okazała się jednak trwała, gdyż działa wielkich kalibrów miały niewielką szybkostrzelność (jeden strzał na kilka minut), a wkrótce udoskonalane działa mniejszych kalibrów (rzędu 305 mm) zaczęły oferować podobną lub lepszą przebijalność pancerza, przy większej szybkostrzelności. Od lat 70. najcięższe działa montowano obrotowo w wieżach lub barbetach, lżejsze działa w kazamatach lub na obrotowych podstawach na pokładzie[3].

Działo artylerii średniej 127 mm w kazamacie pancernika

W latach 80. pojawiła się pierwsza w miarę dojrzała generacja standardowych pancerników - przeddrednotów. Ukształtował się też podział artylerii ciężkich okrętów na artylerię główną (kilka dział największego kalibru lub dwóch kalibrów) i pomocniczą: średnią i lekką. Kaliber dział artylerii głównej przeddrednotów wynosił na ogół 305 mm (12 cali), lecz na skutek doskonalenia dział i zwiększania długości ich luf, miały one znacznie lepsze parametry balistyczne od wcześniejszych armat większych kalibrów. W latach 90. pojawiły się i rozpowszechniły długolufowe działa, w których używano jako materiału miotającego prochu nitrocelulozowego, pozwalającego na wzrost osiągów w stosunku do prochu czarnego. Działa 305 mm z lat 90. XIX wieku mogły strzelać na odległość 10-15 km pociskami o masie do 150 kg i przebijać grube płyty pancerne, zapewniając możliwość niszczenia nawet opancerzonych okrętów wroga. Mimo to, brak odpowiednich przyrządów celowniczych początkowo uniemożliwiał w praktyce prowadzenie celnego ognia na odległość większą, niż kilka kilometrów. Jako kaliber artylerii średniej na pancernikach przyjęto na ogół 120-152 mm. Pod koniec XIX wieku pojawiły się działa tego kalibru o stosunkowo dużej szybkostrzelności, strzelające zwłaszcza pociskami wybuchowymi, których zastosowanie było jedną z przyczyn zwycięstw floty japońskiej w wojnach z Chinami i Rosją. Wpłynęło ono na krótkotrwałą zmianę taktyki walki morskiej - uważano, że intensywny ostrzał z bliskiej odległości z szybkostrzelnych średnich dział może być skuteczniejszy od ostrzału z dużej odległości przez ciężkie działa. Wprowadzono też względnie szybkostrzelne działa kalibru 57-76 mm i lżejsze (37-47 mm), służące głównie do odpierania ataków torpedowców. Krążowniki przełomu wieków miały podobny podział uzbrojenia, z tym, że artylerię główną stanowiły działa kalibru 120-203 mm, a średnią 76-120 mm.

1900-1950

Animacja ukazująca schemat ładowania i strzału działa pancernika. Pociski oraz ładunki miotające dostarczane są z magazynów w głębi kadłuba. Wieża spoczywa na barbecie (zaznaczonej czerwonym przekrojem), elementy zaznaczone na niebiesko obracają się wraz z wieżą.

Od początku XX wieku artyleria nie podlegała już zasadniczym przemianom, jedynie dalej doskonalono odtylcowe działa gwintowane i sposoby ich umieszczania na okrętach. Istotnym osiągnięciem było natomiast pojawienie się na przełomie wieków optycznych przyrządów celowniczych (początkowo celowników teleskopowych) i dalmierzy, a następnie centralnych stanowisk kierowania ogniem, zwiększających znacznie celność na duże odległości. W klasie pancerników pojawiły się drednoty, mające więcej dział artylerii głównej (8-14), początkowo typowego kalibru 305 mm[3].

Wkrótce przed I wojną światową zaczęto wprowadzać cięższe działa pancerników, kalibrów 343 mm (13,5 cala), 356 mm (14 cali), 381 mm (15 cali), aż do 406 mm (16 cali) w nowo budowanych pod koniec wojny konstrukcjach. Umożliwiały one strzelanie na odległość powyżej 20 km. Możliwości nowej artylerii można było w pełni wykorzystać po wprowadzeniu centralnych stanowisk kierowania ogniem połączonych z przyrządami optycznymi (pierwszy raz na pancerniku HMS "Neptune" z 1911). Nowością było wprowadzenie na okrętach artylerii przeciwlotniczej, związanej z pojawieniem się nowego zagrożenia ze strony lotnictwa. Początkowo były to nieliczne działa średniego kalibru (ok. 76 mm).

W okresie międzywojennym w dalszym ciągu doskonalono działa, amunicję i przyrządy kierowania ogniem. Konstrukcja dział nie uległa zasadniczym zmianom, lecz na skutek zwiększenia kątów podniesienia wzrastała ich donośność. Nowe długolufowe ciężkie działa z końca tego okresu mogły strzelać na odległość 36-40 km pociskami o masie rzędu 800 kg (381 mm) - 1200 kg (406 mm). Najpotężniejsze działa morskie skonstruowali Japończycy - kalibru 460 mm dla pancerników typu Yamato, strzelające pociskami o masie 1460 kg. Największą donośność osiągały włoskie działa 381 mm pancerników typu Vittorio Veneto - ponad 46 km.[7] Prowadzenie ognia na odległości powyżej 30 km nie było jednak praktyczne i nie zanotowano na takich dystansach trafień. Największa potwierdzona odległość bezpośrednich trafień to ok. 24 km (pancernik HMS "Warspite" w bitwie koło przylądka Stilo - ok. 23 774 m oraz trafienie lotniskowca HMS "Glorious" przez niemiecki pancernik "Scharnhorst" - ok. 24 175 m, oba w 1940 roku)[8].

Salwa burtowa dziewięciu dział 406 mm pancernika z okresu II wojny światowej USS "Iowa"

Oprócz artylerii przeciwlotniczej średniego kalibru, w latach 20. XX wieku zaczęto wprowadzać na okręty przeciwlotnicze karabiny maszynowe i szybkostrzelne automatyczne działka przeciwlotnicze kalibru od 20 do 40 mm, jednakże początkowo w niewielkiej liczbie. Na części większych okrętów stosowano działa uniwersalne, kalibru od 100 do 132 mm, łączące role artylerii średniej i przeciwlotniczej. Pojawiły się także przeliczniki artyleryjskie, pozwalające na precyzyjniejsze wypracowanie danych do strzelania.

Podczas II wojny światowej używano w większości dział skonstruowanych w okresie międzywojennym, częściowo jeszcze dział z okresu I wojny światowej, lecz zmodernizowanych, przede wszystkim w zakresie zwiększenia donośności przez zwiększanie kątów podniesienia i opracowanie nowej amunicji. Skuteczność artylerii, zwłaszcza w złych warunkach atmosferycznych, wzrosła jednak skokowo na skutek wprowadzenia w państwach alianckich w toku wojny radarów artyleryjskich, pozwalających na precyzyjne ustalanie położenia celu (prace nad radarami artyleryjskimi w państwach osi były mniej udane).

Zestawienie dział pancerników okresu II wojny światowej (dane orientacyjne, zasadnicze źródło: [7]).

Działo 283 mm
SKC/34
356 mm
Type 41[9]
356 mm
Mark 11[10]
356 mm
Mark VII
380 mm
SKC/34
381 mm
Mark I
381 mm
Model 1934
406 mm
Mark II
406 mm
Mark 7
460 mm
Type 94
państwo Niemcy Japonia USA Wielka Bryt. Niemcy Wielka Bryt. Włochy Wielka Bryt. USA Japonia
długość lufy
(w kalibrach)
L/54 L/45 L/50 L/45 L/52 L/42 L/50 L/45 L/50 L/45
masa pocisku ppanc 330 kg 673 kg 680 kg 721 kg 800 kg 879 kg 885 kg 1077 kg 1225 kg 1460 kg
zasięg maksymalny 41 900 m 35 450 m 33 650 m 33 924 m 36 200 m 29 720 m[11] 44 889 m 34 766 m 38 720 m 41 400 m
przebijalność [12]
(teoretyczna)
604 mm ? 712 mm 668 mm 742 mm 687 mm 814 mm 737 mm 829 mm 864 mm
Amerykańskie poczwórnie sprzężone działka przeciwlotnicze 40 mm Bofors w akcji

W toku wojny, w związku z dużym zagrożeniem dla okrętów ze strony lotnictwa, nastąpił wielki rozwój ilościowy na okrętach artylerii przeciwlotniczej, zwłaszcza małokalibrowej. Rezygnowano z mniej skutecznych karabinów maszynowych, następnie także działek 20 mm na rzecz kalibrów 37-40 mm. Za najlepsze działko przeciwlotnicze tego okresu uważa się powszechnie automatyczne działko 40 mm Boforsa, zwłaszcza na stabilizowanej podstawie Hazemeyer. Z drugiej strony, walki z japońskimi kamikaze pod koniec wojny wykazały, że działa tego kalibru przestają już wystarczać do zwalczania szybkich samolotów i konieczne stało się opracowanie szybkostrzelnych dział automatycznych średniego kalibru, rzędu 76 mm. Drugą istotną nowością oprócz radarów artyleryjskich było wprowadzenie pod koniec wojny przez USA pocisków przeciwlotniczych do dział uniwersalnych 127 mm z zapalnikiem zbliżeniowym, które znacząco zwiększyły możliwości zwalczania samolotów na większych dystansach.

Na części małych okrętów w tym okresie zastosowano wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych, przeznaczone jednak wyłącznie do ostrzeliwania celów nabrzeżnych podczas operacji desantowych.

Czasy współczesne

Po II wojnie światowej, klasyczna rola artylerii okrętowej w postaci walki z okrętami, uległa znacznemu ograniczeniu, w związku z objęciem dominującej pozycji na polu walki przez lotnictwo. Artyleria okrętów stała się na ogół uniwersalna, przeznaczona do walki z lotnictwem, a dopiero w drugim rzędzie z okrętami. Zaprzestano budowy ciężkich dział o kalibrach ponad 152 mm, w związku z zaprzestaniem budowy pancerników, a wkrótce zaprzestano też rozwoju dział kalibru 152 mm w związku ze zmierzchem klasycznych krążowników. Doskonalono natomiast działa uniwersalne kalibrów od 57 mm do 130 mm, stanowiące uzbrojenie niszczycieli i fregat. Na niewielką skalę stosowano nadal małokalibrowe armaty przeciwlotnicze. Wraz z rozwojem elektroniki, doskonaleniu ulegały radarowe systemy kierowania ogniem.

Armata 76mm Oto Melara

Dalsze ograniczenie roli artylerii przyniósł rozwój od końca lat 50. przeciwlotniczych i przeciwokrętowych pocisków kierowanych. Będąc znacznie skuteczniejsze w swoich rolach, zastąpiły większość dział na pokładach okrętów, a artyleria przestała być rozstrzygającym czynnikiem w walce morskiej. Próbowano w tym okresie nawet całkowicie wyeliminować artylerię z pokładów okrętów (np. USS Long Beach (CGN-9)). Projekty takie okazały się niepraktyczne, lecz okręty głównych klas (krążowniki, niszczyciele i fregaty rakietowe) miały od tego okresu tylko jedno lub dwa, rzadziej 4 działa uniwersalne kalibru od 76 mm do 127 mm. Ograniczeniu uległa różnorodność typów dział na skutek silnej standaryzacji w ramach bloków państw wschodniego i zachodniego, a najbardziej popularnymi kalibrami dział na świecie stały się: 76 mm (systemy włoski i radziecki), 100 mm (francuski), 114 mm (brytyjski), 127 mm (amerykański) i 130 mm (radziecki). Działa stały się szybkostrzelne, zapewniające dużą skuteczność przeciw celom powietrznym. Ich obsługa stała się zautomatyzowana, część dział jest nawet montowana w bezzałogowych zdalnie sterowanych wieżach. Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym na świecie działem średniego kalibru stała się włoska armata automatyczna 76 mm Oto Melara, stosowana na okrętach od niewielkich kutrów rakietowych do fregat.

W celu przeciwstawienia się przeciwokrętowym pociskom kierowanym, wprowadzono zestawy artyleryjskie obrony bezpośredniej, składające się z działka przeciwlotniczego kalibru 20-30 mm o bardzo dużej szybkostrzelności (najczęściej kilkulufowego systemu Gatlinga) sprzężonego automatycznie z własnym radarem i systemem kierowania ogniem, o wysokiej celności i krótkim czasie reakcji na zagrożenia (najbardziej znane to amerykański Phalanx CIWS, radziecki AK-630 i holenderski Goalkeeper).


Typowe kalibry dział używane w różnych okresach od końca XIX wieku do II wojny światowej[13] (pominięto niektóre mniej typowe kalibry dla danej floty, kursywą podano oryginalne oznaczenia kalibrów):

Niszczyciele, krążowniki i artyleria plot Krążowniki i okręty liniowe Okręty liniowe
Wielka Brytania 3in
76,2 mm
4in
102 mm
4.5in
114 mm
4.7in
120 mm
5.25in
133 mm
6in
152 mm
7.5in
190 mm
8in
203 mm
9.2 in
234 mm
10in
254 mm
12in
305 mm
13.5in
343 mm
14in
356 mm
15in
381 mm
16in
406 mm
USA 3in
76,2 mm
4in
102 mm
- 5in
127 mm
- 6in
152 mm
- 8in
203 mm
- 10in
254 mm
12in
305 mm
13in
330 mm
14in
356 mm
- 16in
406 mm
Niemcy (kaliber
nominalny / faktyczny)
8,8 cm
88 mm
10,5 cm
105 mm
- 12,7 cm
128 mm
- 15 cm
149,1 mm
- 20,3 cm
203 mm
21 cm
209,3 mm
28 cm
283 mm
30,5 cm
305 mm
- - 38 cm
380 mm
-
Francja 65 mm,
75 mm
90 mm,
100 mm
- 130 mm 138,6 mm 155 mm,
152 mm
194 mm 203 mm - 274 mm 305 mm 330 mm 340 mm 380 mm -
Japonia (kaliber
nominalny / faktyczny)
8 cm
76,2 mm
10 cm
100 mm
12 cm
120 mm
12,7 cm
127 mm
14 cm
140 mm
15 cm
152 mm
15,5 cm
155 mm
20 cm
203 mm
- 25 cm
254 mm
30 cm
305 mm
- 36 cm
356 mm
- 40 cm
410 mm
Rosja / ZSRR 75 mm,
76,2 mm
100 mm 120 mm 130 mm - 152 mm 180 mm 203 mm - 254 mm 305 mm - - - -
Włochy 76,2 mm 100 mm,
102 mm
120 mm - 135 mm 152 mm - 203 mm - 254 mm 305 mm 320 mm - 381 mm -


Bibliografia

 • Krzysztof Gerlach, Ekstremalnie wielkie fregaty parowo-żaglowe czyli dylematy okresu przejściowego, w: Morza, statki i okręty, 1/2000
 • Tadeusz Klimczyk, Pancerniki, Warszawa 2002, ISBN 83-86776-66-8
 • Piotr Olender, Okręty wojenne 1492-1650, w: Morza, statki i okręty, 4/2005
 1. Piotr Olender, Okręty basenu Morza Śródziemnego, w: Morza, statki i okręty, 4/2004, s.76
 2. a b c d e f g h i j P. Olender, Okręty wojenne 1492-1650, s.70-72
 3. a b c d e f g T. Klimczyk, Pancerniki
 4. Krzysztof Gerlach, Santisima Trinidad. Największy okręt bitwy pod Trafalgarem w: Morza, Statki i Okręty 5/1998, s.56
 5. Krzysztof Gerlach, Pierwsze półwiecze okrętowej artylerii rakietowej, w: Morze, Statki i Okręty nr 7-8/2009, s.67-75
 6. a b K. Gerlach, Ekstremalnie...
 7. a b W. H. Garzke, R. O. Dulin: Battleships. Axis and Neutral Battleships in World War II, Naval Institute Press, 1985, ISBN 0-87021-101-3
 8. Tony DiGiulian, Longest Gunfire Hit on an Enemy Warship w serwisie NavWeaps [dostęp 26-8-2010]
 9. Dane działa 356 mm Type 41 według NavWeaps
 10. Dane działa 356 mm Mark 11 według NavWeaps
 11. Donośność działa 381 mm Mark I według serwisu NavWeaps. Donośność 33 558 m wymagała użycia zwiększonych ładunków, nie stosowanych na okrętach
 12. Podana przebijalność jest największą teoretyczną wartością obliczeniową, dotyczy pancerza pionowego na bezpośrednim dystansie. Na dystansie 20 km wartości te spadały średnio o ok. połowę.
 13. Główne źródło zestawienia kalibrów: Naval Weapons of the World w serwisie NavWeaps