Главная страница

Wojciecha Korfantego
{{{nazwa oryginalna}}}
{{{jednostki}}}
Ilustracja
{{{opis zdjęcia}}}
Państwo {{{państwo}}}
Miejscowość {{{miejscowość}}}
Długość 3940 m
Poprzednie nazwy {{{poprzednie nazwy}}}
Plan
[[Plik:{{{plan}}}|240x240px|alt=Plan przebiegu ulicy|]]
Przebieg
Ikona ulica rondo.svg 0m Rynek
Ikona ulica skrzyżowanie.svg 33m ul. Teatralna, ul. A. Mickiewicza
Ikona ulica z lewej.svg 68m ul. ks. Piotra Skargi
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła 137m ul. Stanisława Moniuszki
Ikona ulica z prawej.svg 185m ul. Piastowska
Ikona ulica rondo.svg 530m rondo gen. Jerzego Ziętka
al. W. Roździeńskiego (DTŚ) 79
ul. Chorzowska (DTŚ) 79
Ikona ulica z lewej.svg 880m ul. Gustawa Morcinka
Ikona ulica z prawej.svg 905mm ul. Olimpijska
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła 1200m ul. Katowicka
ul. Misjonarzy Oblatów MN
Ikona ulica z lewej.svg 1385m ul. Alfonsa Górnika
Ikona ulica rondo z ulicą z prawej.svg 1600m pętla Słoneczna
ul. Grabowa
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła 1818m ul. Jesionowa, ul. Słoneczna
Ikona ulica z prawej.svg 1985m ul. Cisowa
Ikona ulica z lewej.svg 2125m ul. Oswalda Kozioła
Ikona ulica z prawej.svg światła 2345m ul. Konduktorska
Ikona ulica z lewej.svg 2660m ul. Nowy Świat
Ikona ulica z lewej.svg 2725m ul. Gnieźnieńska, pl. W. Fojkisa
Ikona ulica z lewej.svg 3037m ul. M. Karłowicza
Ikona ulica plac.svg 3857m plac Alfreda, Lasek Alfreda
Ikona ulica koniec T.svg światła 3940m ul. Telewizyjna
Położenie na mapie brak
Mapa lokalizacyjna brak
Brak mapy: {{państwo dane {{{państwo}}} | mapa/core | wariant = {{{państwo}}} }}
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Położenie na mapie świata
Mapa lokalizacyjna świata
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|}

Aleja Wojciecha Korfantego w Katowicach – jedna z arterii komunikacyjnych Katowic, biegnąca ze Śródmieścia w kierunku północnym. Jest bezpośrednim połączeniem drogowym centrum miasta z Siemianowicami Śląskimi. Znajdują się przy niej budynki użyteczności publicznej, powstałe głównie w czasach PRL. Nosi imię jednego z bohaterów Górnego ŚląskaWojciecha Korfantego.

Przebieg

Rozpoczyna swój bieg od Rynku i skrzyżowania z ulicą Teatralną. Następnie krzyżuje się z ulicą Stanisława Moniuszki oraz ulicą Piastowską. W rejonie ronda gen. Jerzego Ziętka krzyżuje się z aleją Walentego Roździeńskiego (droga krajowa nr 79, droga krajowa nr 86, S86, DTŚ) i ulicą Chorzowską (DK79, DTŚ). Dalej biegnie obok wieżowca DOKP, Spodka, Głównego Instytutu Górnictwa (pl. Gwarków, skrzyżowanie z ul. Misjonarzy Oblatów MN i ul. Katowicką). W rejonie Wełnowca krzyżuje się z ul. Konduktorską i ul. Gnieźnieńską (pl. Walentego Fojkisa). Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Telewizyjną obok placu Alfreda, na granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi.

Historia

Zabudowania Kuźnicy Boguckiej w 1823, przy drodze dworskiej (dzisiejsza al. W. Korfantego)
Kuźnica Bogucka na litografii Ernesta Knippla z około 1830
Ulica, zaznaczona czerwoną linią, na mapie z 1933

Około 1360 nad rzeką Roździanką (dzisiejsza Rawa, przykryta betonowymi płytami, płynąca pod aleją w rejonie Rynku) na miejscu dzisiejszego "Separatora"[1] została założona kuźnica w ówczesnej Kuźnicy Boguckiej (dzisiejsze Śródmieście)[2]. Pierwsze wzmianka pisana o kuźnicy w tym miejscu pochodzi z 1397, zamieszczona w tekście wyroku sądu kurii biskupiej w Krakowie, rozstrzygającego spór o kolaturę parafii mysłowickiej. Zabudowania kuźnicy przetrwały do drugiej połowy XIX wieku[3].

Trakt do Siemianowic istniał już w XVII wieku jako droga dworska. Na przełomie wieku XVII i XVIII w rejonie dzisiejszej ul. Piastowskiej, ul. Uniwersyteckiej i al. Wojciecha Korfantego działał hutniczy folwark bogucki (od drugiej połowy XVIII wieku należący do właścicieli Kuźnicy Boguckiej)[4].

W miejscu dzisiejszego "Spodka" w 1818 na obszarze dworskim, należącym do Franza von Wincklera, założono hutę "Franz", połączoną w 1860 z hutą "Fanny". Połączony zakład "Fanny-Franz" działał do 1903. Jego zabudowania wykorzystano przy wznoszeniu w tym samym miejscu tzw. "Dworu Marii" − kompleksu zakładowego o hutniczym charakterze[5], który należał do rodziny Kurtoków[6]. Wyburzono go w latach sześćdziesiątych XX wieku[7].

W latach 1899−1922[8] ulica nosiła nazwę Schlossstrasse[9], w latach 1922−1939 i w 1945 ul. Zamkowa, w latach 1939−1945 Ludendorfstraße[10], od 11 października 1946[11] ulica Armii Czerwonej[12]. Uchwałą Rady Miasta Katowice nr VIII/44/90 z 8 października 1990 ulicy nadano nazwę aleja Wojciecha Korfantego[13]. Od początku swego istnienia była miejscem, gdzie znajdowały się budynki użyteczności publicznej.

W latach międzywojennych przy ówczesnej ulicy Zamkowej swoją siedzibę miały[14]: Konsulat Republiki Łotwy (pod numerem 16[15]), Restauracja Zamkowa Franciszka Matuli (ul. Zamkowa 1), jadłodajnia Adelista Dawida (pod numerem 2), Śląski Przemysł Rowerowy (ul. Zamkowa 20), Polhurt − Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe (pod numerem 20), wytwórnia chemiczna Steinhoff (ul. Zamkowa 20), Progress Zjednoczone Górnośląskie Kopalnie (biuro sprzedaży węgla, ul. Zamkowa 10), sklep z benzyną, olejami i smarami H. Schwidewskiego (ul. Zamkowa 37 i 38), oddział Banku Kupieckiego Śląskiego i towarzystwa ubezpieczeniowego "Przyszłość" (pod numerem 1)[16]. W miejscu dzisiejszego ronda istniał przejazd kolejowy kolejki wąskotorowej, prowadzącej do kopalni "Ferdynand"[17].

4 września 1939 naprzeciw Domu Powstańca przy ówczesnej ulicy Zamkowej hitlerowcy rozstrzelali grupy obrońców miasta, łącznie około osiemdziesięciu harcerzy i powstańców, wśród nich Nikodema Renca[18]. W 1945 uruchomiono pod numerem 38 oddział przedsiębiorstwa Papyrus z Krakowa[14].

W 1959 władze miasta podjęły decyzję o przebudowie centrum i Rynku. Kamienice jego północnej pierzei wyburzono, by poszerzyć ulicę Armii Czerwonej i tym samym zapoczątkować rozbudowę Śródmieścia w kierunku północnym, które do tego czasu zajmowane było przez dawne zabudowania huty "Marta" i pałacyku von Thiele-Wincklerów[19] (plany poszerzenia arterii zaczęto realizować już w 1938 − wyburzono wtedy kamienice pod numerami 4 i 5[12]). W latach sześćdziesiątych wzniesiono tzw. "Blok Zachód" − ciąg galerii i budynków usługowo-handlowych. Jego projektantem był M. Król. Założenie obejmowało budowę wysokościowców − "Separatora" (bud. 1968), "Ślizgowca" (bud. 1960) oraz "Superjednostki" (bud. 1967−72)[20]. W 1965 na skrzyżowaniu z ulicą Feliksa Dzierżyńskiego (dzisiejsza ul. Chorzowska) i al. Walentego Roździeńskiego wybudowano rondo gen. Jerzego Ziętka z podziemnymi przejściami projektu W. Lipowczana[21]. 9 grudnia 2006 oddano do użytku przebudowane rondo ze szklaną kopułą oraz podziemny bezkolizyjny tunel długości około 650 metrów.

Dnia 3 sierpnia 2010 ulicą prowadziła trasa trzeciego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2010, a 2 sierpnia 2011 − trasa trzeciego etapu Tour de Pologne 2011[22]. W 2011 pod numerem 10 planowana jest budowa wieżowca, w miejsce dawnego Varietes Centrum[23].

Planowana jest przebudowa alei od Rynku do ronda. 18 maja 2011 zostało wszczęte postępowanie administracyjne, mające na celu wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo−Rynek" dla przedsięwzięcia "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice"[24].

Infrastruktura

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. W. Korfantego

Od Rynku do skrzyżowania z ulicą Jesionową i ulicą Słoneczną droga posiada dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowy pas poboczny, przeznaczony dla autobusów. W rejonie Wełnowca aleja Wojciecha Korfantego jest drogą publiczną o przekroju jednojezdniowym klasy technicznej Z. Pod aleją zlokalizowane jest odgałęzienie wodociągu magistralnego GPW o przekroju Ø 600 mm, będące w eksploatacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Skrajem alei biegnie szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego[25].

Historyczne obiekty

Al. Wojciecha Korfantego (po lewej) na wysokości Spodka

Przy alei Wojciecha Korfantego znajdują się następujące historyczne obiekty:

 • zespół kamienic mieszkalnych zamknięty w czworoboku pomiędzy ulicami: Stanisława Moniuszki, al. W. Korfantego i Piastowską, wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: A/1497/92 z 4 września 1992[26]); wzniesiony około 1900, w stylu eklektycznym z elementami zapowiadającymi secesję[27];
 • "Separator" (al. W. Korfantego 2) − wzniesiony w latach 1967−1972 jedenastokondygnacyjny budynek Głównego Biura Studiów i Projektów Przeróbki Węgla "Separator"; zaprojektowany przez Stanisława Kwaśniewicza[28]; posiada kubaturę 53 000 m3[29];
 • budynek dawnego "Hotelu Grand" (al. W. Korfantego 3) − obecnie siedziba Muzeum Śląskiego, wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: A/1314/83 z 3 października 1983[26]), wybudowany w 1898, w stylu neogotyckim[27]; prawdopodobnymi projektantami obiektu byli Ignatz Grünfeld lub Gerd Zimmermann;
 • Galeria Sztuki Współczesnej BWA (al. W. Korfantego 6); pawilon o powierzchni 800 m² oddano do użytku w 1969, wzniesiono go według projektu Stanisława Kwaśniewicza; na górnym pasie koronującym umieszczono fryz rzeźbiarski (nawiązujący do antycznych form)[28];
 • budynek trzygwiazdkowego hotelu "Katowice" (al. W. Korfantego 9); oddany do użytku w 1965, projektu Tadeusza Łobosa[30] i inżyniera Franciszka Klimka; hotel posiada kubaturę 53 460 m3 i 200 pokoi jednoosobowych[28]; został wzniesiony na terenach dawnego folwarku katowickiego[29];
 • Pałac Ślubów (al. W. Korfantego 14); oddany do użytku w 1969, wzniesiony według projektu Mieczysława Króla; w jego miejscu do początku lat sześćdziesiątych istniały zabudowania huty "Marta"[29]; obiekt ma być wyburzony w 2011[31];
 • "Superjednostka" (al. W. Korfantego 16−32) − jeden z największych budynków mieszkalnych w Polsce, wybudowany w latach 1967−1972 według projektu Mieczysława Króla; posiada kubaturę 164 000 m³ i powierzchnię mieszkalną 33 600 m² oraz 762 mieszkania[32][28];
 • hala widowiskowa "Spodek" (al. W. Korfantego 35); wzniesiona w latach 1964−1971 według projektu Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego z Warszawy, reprezentowanego przez architektów Macieja Gintowta i Macieja Krasińskiego; wykonawcą konstrukcji został Andrzej Żórawski; kubatura hali głównej to 246 624 m³, całkowita powierzchnia użytkowa hali − 15 386 m², stałych miejsc siedzących − 7 776; koszt budowy wyniósł 800 000 000 złotych; do 1997 obiekt nosił nazwę Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa w Katowicach[28][33];
 • kamienice mieszkalne (al. W. Korfantego 58, 68), wybudowane w 1936 w stylu funkcjonalizmu[34];
 • kamienica mieszkalna (al. W. Korfantego 60), wzniesiona w 1937 w stylu funkcjonalizmu[34];
 • kamienice mieszkalne (al. W. Korfantego 66, 70, 72, 74, 76), wybudowane pod koniec lat trzydziestych XX wieku w stylu funkcjonalistycznym[34];
 • willa w ogrodzie (al. W. Korfantego 71), wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku w stylu funkcjonalizmu[34];
 • kamienice mieszkalne (al. W. Korfantego 80, 84), wybudowane pod koniec lat czterdziestych XX wieku w stylu funkcjonalizmu[34];
 • budynki mieszkalne (al. W. Korfantego 111/113, 115), wzniesione na początku XX wieku[34];
 • neoklasycystyczny budynek Sądu Apelacyjnego (al. W. Korfantego 117, 119), wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: A/1664/97 z 15 grudnia 1997[26]); został wzniesiony prawdopodobnie w 1905; ochroną objęty jest budynek wraz ze schodami[35]; budynek jest dawną siedzibą koncernu Hohenlohe Werke (niem. Zakłady Hohenlohego)[36];
 • zabytkowe budynki mieszkalne (al. W. Korfantego 118, 120, 124/126, 128, 123, 125, 127, 131, 133, 134/136)[34][37];
 • kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych (al. W. Korfantego 121/1)[37][34]; wzniesiony i poświęcony w 1930; konsekrowany 4 października 1970 przez bpa Czesława Domina[38];
 • budynek plebanii (al. W. Korfantego 121), wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku w stylu neoklasycystycznym, jako dany budynek administracji huty Hohenlohe[34];
 • zabudowa mieszkalniowa dawnej "Kolonii Fryderyka" (al. W. Korfantego 147/145, 151/149, 153/155, 157/159, 161/163, 165/167, 181/183, 185/187, 189)[34], pochodząca z końca XIX wieku[39][40];
 • dawna hala pieców destylacyjnych w Zakładach Metalurgicznych Silesia[34] (w dzielnicy Wełnowiec), przy al. W. Korfantego 141 (róg z ul. Konduktorską 8)[41], wpisana do rejestru zabytków (nr rej.: A/1385/89 z 30 maja 1989), wzniesiona w 1913, w stylu modernizmu[27];
 • zabudowa Szybu "Alfred" (al. W. Korfantego 182, 184), wpisana do rejestru zabytków (nr rej.: A/1228/78 z 19 sierpnia 1978[26]); teren wraz z obiektami dawnej kopalni "Alfred": lokomotywownia, warsztaty, kotłownia, maszynownia, nadszybie, łaźnia, cechownia, kuźnia, stajnia, dwa domy mieszkalne; budynki pochodzą z 1910, zostały wybudowane w stylu historyzmu i modernizmu; do rejestru wpisany został także starodrzew[35][41].

Instytucje

Reinhold Center − budynek PKP Cargo (al. W. Korfantego 138)

Przy al. Wojciecha Korfantego swoją siedzibę mają[42]:

 • Muzeum Śląskie (al. W. Korfantego 3),
 • Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych (al. W. Korfantego 6),
 • Fundacja Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, oddział śląski Polskiej Izby Turystyki, ZHP Komenda Chorągwi Śląskiej (al. W. Korfantego 8),
 • Urząd Stanu Cywilnego oraz siedziba Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" (al. W. Korfantego 14),
 • Kompleks przy al. Wojciecha Korfantego 35: "Hotel Olimpijski", Katowicki Klub Hokejowy, Górnośląski Klub Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Polska Technika Górnicza,
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (al. W. Korfantego 38),
 • administracja osiedla "Superjednostka",
 • Atelier Fotografii Alternatywnej Silmaril,
 • Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (al. W. Korfantego 66/6),
 • wieżowiec i przychodnia Głównego Instytutu Górnictwa (al. W. Korfantego 79),
 • Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej (al. W. Korfantego 81),
 • Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej − oddział eksploatacji budynków nr 1 (al. W. Korfantego 84a),
 • Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCh" w Warszawie − oddział okręgowy (al. W. Korfantego 105),
 • Sąd Apelacyjny (al. W. Korfantego 117/119),
 • Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne (al. W. Korfantego 125a),
 • Urząd Pocztowy Katowice 12 (al. W. Korfantego 128),
 • Reinhold Center − zespół budynków biurowo-konferencyjnych (al. W. Korfantego 138); w 2010 zakończyła się pierwsza faza budowy − do użytku oddano obiekt PKP Cargo[43];
 • Spółdzielnia Pracy "Oświata" − Śląskie Centrum Edukacji oraz Regionalne Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (al. W. Korfantego 141),
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej (al. W. Korfantego 193),
 • Centrum Usług Górniczych (al. W. Korfantego 195),
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (oddział), Śląskie Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Silesia, Śląskie TKKF − Zarząd Wojewódzki, Techniczne Laboratorium Drogownictwa, Towarzystwo Edukacji Bankowej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki,
 • przedsiębiorstwa wielobranżowe, restauracje, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, kancelarie prawnicze i biura prawne, prywatne szkoły, pracownia protetyczna, gabinety kosmetyczne, oddziały banków, dom maklerski, wspólnoty mieszkaniowe, "Hurtownie Polskie" Sp. z o.o.

Komunikacja

Zabytkowy tramwaj linii "0" (od V 2010 nr "2"[44]) na rondzie gen. Jerzego Ziętka

Natężenie ruchu w godzinie szczytu popołudniowego na odcinku alei od ul. Piastowskiej do ronda gen. Jerzego Ziętka wynosi 1702 samochody na godzinę[45]. W rejonie skrzyżówań z ulicą Słoneczną i z ulicą Telewizyjną (plac Alfreda) znajdują się pętle tramwajowe.

Aleją Korfantego kursują Tramwaje Śląskie linii[46]: 2, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 23 oraz linie autobusowe KZK GOP[47]:

Aleją kursują także linie autobusowe MZK Tychy w kierunku Tychów: 1, 4, 14, 400, E-1[48] oraz linie autobusowe PKM Jaworzno w kierunku katowickiego dworca PKS: E, J[49].

Zobacz też

 1. Andrzej Plewako: Działalność Kuźnicy Boguckiej w Katowicach. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1985, s. 7.
 2. Wojciech Janota: Katowice w literaturze polskiej. Katowice: Biblioteka Śląska, Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki, 2008, s. 6. ISBN 978-83-923385-2-9.
 3. Jerzy Moskal: ... Bogucice, Załęże et nova villa Katowice − Rozwój w czasie i przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1993, s. 14, 15, 190. ISBN 83-85831-35-5.
 4. Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: Oficyna "Artur", 1996, s. 142, 143. ISBN 83-905115-0-9.
 5. Jerzy Moskal: ... Bogucice, Załęże et nova villa Katowice − Rozwój w czasie i przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1993, s. 22. ISBN 83-85831-35-5.
 6. Broszkiewicz Jacek; Katowice - reflektorem po mieście, wydawca: Urząd Miejski w Katowicach, ISBN 83-901884-0-6, s. 26.
 7. Jak budowano rondo i Spodek (pol.). www.katowice.gazeta.pl. [dostęp 2011-08-30].
 8. J. Lipońska-Sajdak, Katowice wczoraj. Kattowiz gestern, Gliwice 1995, s. 5.
 9. Alle Straßen bzw. Straßennamen von Kattowitz Deutsch – Polnisch (niem.). www.grytzka-genealogie.de. [dostęp 2011-08-30].
 10. Gauhauptstadt Kattowitz, bearb. und herausg. Stadtvermessungsamt, 1942, 1:10 000.
 11. Jerzy Moskal: ... Bogucice, Załęże et nova villa Katowice − Rozwój w czasie i przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1993, s. 383. ISBN 83-85831-35-5.
 12. a b Górnośląskie Dziedzictwo: Nie bójmy się historii i zabytków Katowic (pol.). www.gornoslaskie-dziedzictwo.com. [dostęp 2011-08-30].
 13. Jerzy Abramski: Ulice Katowic. Zawiercie: Graf−Mar, 2000, s. 104. ISBN 83-913341-0-4.
 14. a b Jerzy Abramski: Ulice Katowic. Zawiercie: Graf−Mar, 2000, s. 106. ISBN 83-913341-0-4.
 15. Wojciech Janota: Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1939. Łódź: Księży Młyn, 2010, s. 12. ISBN 978-83-7729-021-7.
 16. Wojciech Janota: Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1939. Łódź: Księży Młyn, 2010, s. 51. ISBN 978-83-7729-021-7.
 17. Broszkiewicz Jacek; Katowice - reflektorem po mieście, wydawca: Urząd Miejski w Katowicach, ISBN 83-901884-0-6, s. 56.
 18. Katowice 1865–1945. Zarys rozwoju miasta. Red. J. Szaflarski, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1978, s. 310.
 19. Andrzej Plewako: Działalność Kuźnicy Boguckiej w Katowicach. Katowice: Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1985, s. 8.
 20. Katowice - Informator, red. S. Adamczyk, wyd. Urząd Miasta w Katowicach, Katowice 1993, s. 25.
 21. Katowice - Informator, red. S. Adamczyk, wyd. Urząd Miasta w Katowicach, Katowice 1993, s. 26.
 22. Tour de Pologne w Katowicach 2011. Zobacz, gdzie pojadą kolarze (pol.) www.katowice.naszemiasto.pl [dostęp 2011-08-30]
 23. Będzie wojna o wieżowiec? Prostesty przeciwko inwestycjom w centrum Katowic (pol.) www.katowice.naszemiasto.pl [dostęp 2011-08-30]
 24. Urząd Miasta Katowice: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 'Przebudowa układu drogowego w strefie Rondo-Rynek' w Katowicach. (pol.) www.bip.um.katowice.pl [dostęp 2011-08-30]
 25. Urząd Miasta Katowice: Uchwała nr XII/218/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 VI 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec w Katowicach (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-08-30].
 26. a b c d Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo śląskie. 2018-09-30. [dostęp 2011-08-30].
 27. a b c Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach: Rejestr zabytków w Katowicach (pol.). www.wkz.katowice.pl. [dostęp 2011-08-30].
 28. a b c d e Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, red. Ewa Chojecka, wydawca: Muzeum Śląskie, Katowice 2004, ISBN 83-87455-77-6, s. 452.
 29. a b c Jerzy Moskal: ... Bogucice, Załęże et nova villa Katowice − Rozwój w czasie i przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1993, s. 55−57. ISBN 83-85831-35-5.
 30. Jerzy Abramski: Ulice Katowic. Zawiercie: Graf−Mar, 2000, s. 105. ISBN 83-913341-0-4.
 31. Pałac zburzą, na wieżowiec trzeba będzie jeszcze poczekać (pol.) www.katowice.gazeta.pl [dostęp 2011-08-30]
 32. Tomasz Malkowski: Superjednostka − katowicka maszyna do mieszkania (pol.). www.katowice.gazeta.pl. [dostęp 2011-08-30].
 33. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach: Obiekty Spodka (pol.). www.spodek.com. [dostęp 2011-08-30].
 34. a b c d e f g h i j k Urząd Miasta Katowice: Wartości dziedzictwa kulturowego (załącznik 1.9) (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-08-30].
 35. a b Urząd Miasta Katowice: Wykaz obiektów chronionych poprzez wpis do rejestru zabytków (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-08-30].
 36. Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: Oficyna "Artur", 1996, s. 244. ISBN 83-905115-0-9.
 37. a b Urząd Miasta Katowice: Uchwała nr XVI/314/07 Rady Miasta Katowice z dnia 24.09.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb - Wełnowiec w Katowicach (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-08-30].
 38. Parafia NMP Wspomożenia Wiernych: Historia Parafii (pol.). www.nmpwelnowiec.katowice.opoka.org.pl. [dostęp 2011-08-30].
 39. Urząd Miasta Katowice: Uchwała nr LXIII/1482/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31.07.2006 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Al. Korfantego − Konduktorska w Katowicach (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-08-30].
 40. Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: Oficyna "Artur", 1996, s. 101. ISBN 83-905115-0-9.
 41. a b Urząd Miasta Katowice: Protokół nr 47/10 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice. (pol.) www.bip.um.katowice.pl [dostęp 2011-08-30]
 42. Spis firm na ulicy al. Korfantego w mieście Katowice (pol.). www.katalog.pf.pl. [dostęp 2011-08-30].
 43. Reinhold Center (pol.). www.urbanity.pl. [dostęp 2011-08-30].
 44. KZK GOP: Archiwum komunikatów: maj 2010 (pol.). www.rozklady.kzkgop.pl. [dostęp 2011-08-30].
 45. Urząd Miasta Katowice: Katowice - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-08-30].
 46. KZK GOP: Kursy dla przystanku Katowice Rondo Ziętka (pol.). www.rozklady.kzkgop.pl. [dostęp 2011-08-30].
 47. KZK GOP: Kursy dla przystanku Katowice Aleja Korfantego (pol.). www.rozklady.kzkgop.pl. [dostęp 2011-08-30].
 48. MZK Tychy: Rozkład jazdy: Katowice Aleja Korfantego (pol.). www.mzk.pl. [dostęp 2011-08-30].
 49. PKM Jaworzno: Przystanek: Katowice Aleja Korfantego (pol.). www.pkm.jaworzno.pl. [dostęp 2011-08-30].

Bibliografia

 • Spacery po Katowicach. Katowice: Urząd Miasta Katowice: Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą, Grudzień 2003, s. 14. ISBN 83-918152-5-0.
 • K. Szaraniec, L. Szaraniec, K. Szarowski, Katowice i Górnośląski Okręg Przemysłowy, Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Katowice 1980, ss. 18, 31, 33, 41, 42, 43, 45.
 • Lech Szaraniec, Górny Śląsk - Przewodnik, wyd. Muza, Warszawa 1997, ISBN 83-7079-875-6, ss. 60, 61, 63, 64.
 • Katowice - Plan miasta, wyd. Demart SA, Warszawa 2009/2010.