Главная страница

Alaksandr Ahiejeu
Аляксандр Агееў
Data i miejsce urodzenia 31 stycznia 1952
Trylesino
Deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi V kadencji
Okres od 18 października 2012
Przynależność polityczna bezpartyjny
Minister energetyki Republiki Białorusi
Okres od 6 sierpnia 2004
do 5 maja 2006
Przynależność polityczna bezpartyjny
Następca Alaksandr Aziarec
Członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji
Okres od 13 stycznia 1997
do 19 grudnia 2000
Poprzednik stanowisko utworzone
Zastępca przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi
Okres od 16 maja 2006
Przynależność polityczna bezpartyjny
Doradca Prezydenta Republiki Białorusi – Główny Inspektor ds. Obwodu Brzeskiego Administracji Prezydenta Republiki Białorusi
Okres od lipca 1999
do 6 sierpnia 2004

Alaksandr Wiktarawicz Ahiejeu (biał. Аляксандр Віктаравіч Агееў[a], ros. Александр Викторович Агеев, Aleksandr Wiktorowicz Agiejew; ur. 31 stycznia 1952 w Trylesinie w rejonie horeckim) – białoruski inżynier i polityk, w latach 1997–2000 członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji, w latach 2004–2006 minister energetyki Republiki Białorusi, od 2006 roku zastępca przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi, od 2012 roku deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi V kadencji.

Biografia

Urodził się 31 stycznia 1952 roku we wsi Trylesino, w rejonie horeckim obwodu mohylewskiego Białoruskiej SRR[1]. W 1971 roku ukończył Mohylewskie Technikum Politechniczne, w 1979 roku – Białoruską Państwową Akademię Gospodarstwa Wiejskiego, uzyskując wykształcenie inżyniera mechanika[2] ze specjalnością „Mechanizacja gospodarstwa wiejskiego”[3]. W 1971 roku pracował jako technik mechanik w Miejskim Handlu Spożywczym w Orszy. W latach 1971–1973 odbył służbę wojskową w szeregach Armii Radzieckiej. Po jej zakończeniu, w 1973 roku pracował we wcześniejszym miejscu pracy. W latach 1979–1981 pracował jako inżynier kontroler stacji obsługi technicznej, zastępca kierownika Rejonowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białyniczach. W latach 1981–1992 był instruktorem działu organizacyjnego w Białynickim Komitecie Rejonowym Komunistycznej Partii Białorusi, przewodniczącym Rejonowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białyniczach, zastępcą kierownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Białynickiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego. Od 1992 roku pełnił funkcję przewodniczącego Białynickiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego. W latach 1991–1994 był deputowanym do Białynickiej Rejonowej Rady Deputowanych, a w latach 1992–1994 – Mohylewskiej Obwodowej Rady Deputowanych[2].

13 stycznia 1997 roku został członkiem Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji. Od 22 stycznia pełnił w niej funkcję zastępcy przewodniczącego Stałej Komisji ds. Polityki Regionalnej. Jego kadencja parlamentarna zakończyła się 19 grudnia 2000 roku[4][5]. Jednocześnie był deputowanym do Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji, wchodził w nim w skład Komisji ds. Gospodarki[3]. Od lipca 1999 roku pełnił funkcję Doradcy Prezydenta Republiki Białorusi – Głównego Inspektora ds. Obwodu Brzeskiego Administracji Prezydenta Republiki Białorusi. W tym samym roku został zastępcą przewodniczącego Mohylewskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego[6]. 6 sierpnia 2004 roku został zwolniony ze stanowiska Inspektora i mianowany ministrem energetyki[7]. Jako minister wielokrotnie delegowany był do Moskwy na negocjacje w sprawie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego na Białoruś (7–9 września 2004[8], 15–16 listopada 2004[9], 29–30 czerwca 2005[10], 29–30 kwietnia 2006[11]), a także na IV Ogólnorosyjski Tydzień Ropy i Gazu w Moskwie 25–28 października 2004 roku[12] i 28. Posiedzenie Rady Elektroenergetycznej Wspólnoty Niepodległych Państw w Tbilisi 26–28 października 2005 roku[13]. Funkcję ministerialną pełnił do 5 maja 2006 roku[14].

16 maja 2006 roku został zastępcą przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi[15]. Od 18 lipca 2006 roku do 15 lutego 2011 roku wchodził w skład Komisji ds. Międzynarodowej Współpracy Technicznej przy Radzie Ministrów Republiki Białorusi[16][17]. 18 października 2012 roku został deputowanym do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi V kadencji ze Szkłowskiego Okręgu Wyborczego Nr 90[18]. Pełni w niej funkcję zastępcy przewodniczącego Stałej Komisji ds. Polityki Rolnej[3].

Odznaczenia

Życie prywatne

Alaksandr Ahiejeu jest żonaty[2], ma syna i córkę[3].

 1. Zapis według oficjalnego wariantu języka białoruskiego. Alternatywne formy zapisu:
  • według tzw. wariantu klasycznego (taraszkiewicy): Аляксандар Віктаравіч Агееў (czyt. Alaksandar Wiktarawicz Ahiejeu);
  • przy użyciu białoruskiej łacinki: Alaksandr Viktaravič Ahiejeŭ lub Alaksandar Viktaravič Ahiejeŭ.
 1. Kto…, s. 8
 2. a b c Kto…, s. 9
 3. a b c d e Agiejew Aleksandr Wiktorowicz (ros.). Izba Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. [dostęp 2013-02-22].
 4. Postojannaja komissija po riegionalnoj politikie (ros.). Rada Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. [dostęp 2013-02-22].
 5. Pawieł Szypuk: Postanowlenije Sowieta riespubliki Nacyonalnogo sobranija Riespubliki Biełaruś ot 22 janwaria 1997 g. №22-СР/I „Ob izbranii Postojannoj komissii Sowieta riespubliki Nacyonalnogo sobranija Riespubliki Biełaruś po regionalnoj politikie” (ros.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 1997-01-22. [dostęp 2013-02-22].
 6. Ahiejeu Alaksandr Wiktarawicz (1952) (biał.). Mohylewska Biblioteka Obwodowa im. W. Lenina. [dostęp 2013-02-22].
 7. Alaksandr Łukaszenka: Ukaz Priezidienta Riespubliki Biełaruś ot 6 awgusta 2004 g. №384 „O naznaczenii A.W.Agiejewa Ministrom eniergietiki Riespubliki Biełaruś” (ros.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2004-08-04. [dostęp 2013-02-22].
 8. Siarhiej Sidorski: Pastanowa Sawieta ministrau Respubliki Biełaruś ad 6 wierasnia 2004 h. №1086 „Ab kamandzirawanni A.W.Ahiejewa u h. Maskwu (Rasijskaja Fiederacyja)” (biał.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2004-09-06. [dostęp 2013-02-22].
 9. Siarhiej Sidorski: Pastanowa Sawieta ministrau Respubliki Biełaruś ad 11 listapada 2004 h. №1436 „Ab kamandzirawanni U.I.Siemaszki i A.W.Ahiejewa u h. Maskwu (Rasijskaja Fiederacyja)” (biał.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2004-11-11. [dostęp 2013-02-22].
 10. Siarhiej Sidorski: Pastanowa Sawieta ministrau Respubliki Biełaruś ad 29 czerwienia 2006 h. №413 „Ab kamandzirawanni A.W.Ahiejewa u h. Maskwu (Rasijskaja Fiederacyja)” (biał.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2005-06-29. [dostęp 2013-02-22].
 11. Siarhiej Sidorski: Pastanowa Sawieta ministrau Respubliki Biełaruś ad 29 sakawika 2006 h. №413 „Ab kamandzirawanni A.W.Ahiejewa u h. Maskwu (Rasijskaja Fiederacyja)” (biał.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2006-03-29. [dostęp 2013-02-22].
 12. Siarhiej Sidorski: Pastanowa Sawieta ministrau Respubliki Biełaruś ad 25 kastrycznika 2004 h. №1329 „Ab kamandzirawanni A.W.Ahiejewa u h. Maskwu (Rasijskaja Fiederacyja)” (biał.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2004-10-25. [dostęp 2013-02-22].
 13. Siarhiej Sidorski: Pastanowa Sawieta ministrau Respubliki Biełaruś ad 26 kastrycznika 2005 h. №1182 „Ab kamandzirawanni A.W.Ahiejewa u h. Tbilisi (Gruzija)” (biał.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2005-10-26. [dostęp 2013-02-22].
 14. Alaksandr Łukaszenka: Ukaz Priezidienta Riespubliki Biełaruś ot 5 maja 2006 g. №288 „Ob oswobożdienii ot dołżnostiej niekotorych czlenow Prawitielstwa Riespubliki Biełaruś” (ros.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2006-05-05. [dostęp 2013-02-22].
 15. Alaksandr Łukaszenka: Ukaz Priezidienta Riespubliki Biełaruś ot 16 maja 2006 g. №326 „O naznaczenii A.W.Agiejewa zamiestitielem Priedsiedatiela Komitieta gosudarstwiennogo kontrola Riespubliki Biełaruś” (ros.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2006-05-16. [dostęp 2013-02-22].
 16. Siarhiej Sidorski: Postanowlenije Sowieta ministrow Riespubliki Biełaruś ot 18 ijula 2006 g. №902 „Ob izmienienii sostawa Komissii po woprosam mieżdunarodnogo tiechniczeskogo sotrudniczestwa pri Sowietie Ministrow Riespubliki Biełaruś” (ros.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2006-07-18. [dostęp 2013-02-22].
 17. Michaił Miasnikowicz: Postanowlenije Sowieta ministrow Riespubliki Biełaruś ot 15 fiewrala 2011 g. №193 „Ob izmienienii sostawa Komissii po woprosam mieżdunarodnogo tiechniczeskogo sotrudniczestwa pri Sowietie Ministrow Riespubliki Biełaruś” (ros.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2011-02-15. [dostęp 2013-02-22].
 18. Uładzimir Andrejczanka: Postanowlenije Pałaty priedstawitielej Nacyonalnogo sobranija Riespubliki Biełaruś ot 18 oktiabria 2012 g. №4-П5/I „O priznanii połnomoczij dieputatow Pałaty priedstawitielej Nacyonalnogo sobranija Riespubliki Biełaruś piatogo sozywa (ros.). Narodowy Internetowy Portal Prawny Republiki Białorusi, 2012-10-18. [dostęp 2013-08-02].

Bibliografia

 • Centrum Naukowo-Analityczne „Białoruska Perspektywa”: Kto jest kim w Białorusi. Białystok: Podlaski Instytut Wydawniczy, 2000, seria: Biblioteka Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś. ISBN 83-913780-0-4.