Главная страница

Ten artykuł dotyczy Adad-nirari III. Zobacz też: innych władców Asyrii o tym imieniu.
Kamienna stela Adad-nirari III wzniesiona w Tell al-Rimah przez Nergal-eresza, gubernatora prowincji Rasappa

Adad-nirari III (akad. Adad-nērārī, tłum. "bóg Adad jest moją pomocą"[1]) – władca Asyrii, syn i następca Szamszi-Adada V; według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 28 lat[2]. Jego rządy datowane są na lata 810-783 p.n.e.[3] Za jego małoletności rządziła jego matka, królowa Sammu-ramat, uważana przez wielu badaczy za pierwowzór greckiej Semiramidy.

Źródła dotyczące panowania tego władcy nie są liczne. We wczesnym okresie jego rządów wyprawy wojenne prowadzili dowódcy jego armii, W rocznikach królewskich Adad-nirari III wzmiankowane są jedynie dwie kampanie, którymi dowodził on sam. Pierwsza z nich, w 805 roku p.n.e., skierowana była przeciwko Syrii, gdzie władca odebrał trybut od króla Damaszku i innych lokalnych królów. Druga wyprawa skierowana była przeciw Babilonii, gdzie Adad-nirari III zaatakował miasto Der.

Adad-nirari III opisywany jest jako ten, który przywrócił pokój i porządek w Babilonii poprzez sprowadzenie z powrotem deportowanej ludności i zabranych z jej świątyń posągów bóstw. Chociaż udało mu się utrzymać Asyrię w granicach jak z czasów Salmanasara III (858-825 p.n.e.), to pod koniec jego panowania rozpoczął się powolny upadek państwa.

Projekty budowlane Adad-nirari III skoncentrowane były w Kalchu i innych ważnych miastach. W Niniwie odnowiony został za jego panowania tzw. Fort Salmanasara i ukończony pałac, którego budowę rozpoczął jego ojciec.

Po śmierci Adad-nirari III krajem rządzili kolejno jego trzej synowie: Salmanasar IV, Aszur-dan III i Aszur-nirari V.

  1. hasło nārāru, The Assyrian Dictionary, tom 11 (N/1), The Oriental Institute, Chicago 1980, s. 347.
  2. A.K. Grayson, Königslisten..., s.114.
  3. A.K. Grayson, Königslisten..., s.126.

Bibliografia

  • A.K. Grayson, Königslisten und Chroniken. B. Akkadisch, w: Reallexikon der Assyriologie, tom VI (Klagesang-Libanon), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1980-83, s.86-135.
  • hasło Adad-nirari III, [w:] Gwendolyn Leick, Who's Who in the Ancient Near East, London and New York 2002, s. 4.


Szablon:Władca-Asyria