Главная страница

Łączące R - zjawisko fonetyczne istniejące w języku angielskim, polegające na wymowie głoski /r/ w kontekstach fonetycznych, w których zazwyczaj nie pojawia się. Zgodnie z obecnymi zasadami wymowy są to pozycje na granicach wyrazów zakończonych samogłoską, w przypadku gdy następne słowo rozpoczyna się również od samogłoski (tzw. kontekst interwokaliczny). Łączące R może mieć charakter zarówno naturalny jaki i intruzyjny - tzn. pojawiać się w miejscach, gdzie naturalnie nie występuje i nie jest zaznaczone w pisowni. Łączące R pojawia się w większości dialektów, w których w sposób naturalny zanika w kontekście postwokalicznym. Zjawisko występuje głównie w tych dialektach, w których /r/ zanika w kontekście spółgłoskowym.

Wymowa R w języku angielskim

Regiony Anglii, gdzie R nie uległo jeszcze derotyzacji[1]

Do XV w. /r/ wymawiane było we wszystkich kontekstach. Pierwsze przypadki opuszczania tej spółgłoski, tzw. derotyzacji, datują się na połowę XV w[2]. Zjawisko występowało i dalej występuje w większości dialektów brytyjskich. australijskich, nowozelandzkich, karaibskich, indyjskich, południowoafrykańskich i walijskich[2]. W Stanach Zjednoczonych przeważa w dialektach północnych.

Miejsce i sposób artykulacji

Wymowa łączącego i intruzyjnego R nie różni się niczym od standardowej wymowy tego dźwięku w języku angielskim charakterystycznego dla danego dialektu. W większości przypadków jest to spółgłoska półotwarta dziąsłowa, dźwięczna (zapisywana w międzynarodowym alfabecie fonetycznym jako /ɹ/. Miejscem artykulacji jest wał dziąsłowy lub jego tylny koniec, do którego przywiera język. Strumień powietrza przepływa przez szczelinę między językiem a wałem dziąsłowym[3]. Powstaje wskutek obróbki egresywnego strumienia powietrza.

R łączące

Pojawia się w większości dialektów. Słowo, które kończy się na niewymawiane /ɹ/, odzyskuje ten dźwięk, kiedy następne słowo rozpoczyna się samogłoską[4]. Regułę zapisuje się w taki sposób:

 • [w-(V] /r/) [-V w]

W przypadku, gdy następne słowo rozpoczyna się od spółgłoski, /ɹ/ nie jest wymawiane. tak oto jest nieme w wyrażeniu here we are /hiəwi'a:/, jednak wymawiane East w here I am /hi:ərai'æm/. Powodem występowania tego zjawiska jest uniknięcie powstania zbitki samogłosek niemającej natury dyftongu[5].

 • a fathe/r/of three
 • a ca/r/ in the abyss
 • fou/r/ oysters

R intruzyjne

Na białym tle znajdują się samogłoski, po których możliwe jest wystąpienie intruzyjnego R

W niektórych dialektach, a także w standardowym języku angielskim (brytyjskim) istnieje zjawisko R intruzyjnego. Nazwa (ang. intrusive R) wskazuje na nienaturalny, intruzyjny charakter zjawiska. Pojawia się ono na granicy wyrazów, z których poprzedzający kończy się jedną z samogłosek niezamkniętych: /ə ɛ ɜ: æ ʌ ɑ: ɒ ɔ:/ lub półsamogłoską /j/ lub /l/ a następujący rozpoczyna dowolną samogłoską, niezależnie, czy istnieje rzeczywiście w danym wyrazie czy też nie.

 • [w-(V] /+r/) [-V w]

Przykładowo zwrot the idea[ɹ] of it zawiera intruzyjne R, mimo że nie jest ono - i historycznie nigdy nie było - elementem żadnego z wyrazów. Spółgłoska występuje w tym miejscu wyłącznie aby zapobiec rozziewowi. R intruzyjne występuje również przed niektórymi przedrostkami, np. draw[ɹ]ing or withdraw[ɹ]al. Zjawisko zostało uznane za część received pronunciation[6], choć niezalecane dla posługujących się językiem angielskim jako obcym[7].

Zjawiska zastępcze

Gdy samogłoska wygłosowa w wyrazie poprzedzającym zjawisko jest otwarta, w miejsce /r/ pojawia się inna spółgłoska, najczęściej /j/ po /i:/, /i/ i /ɪ/ oraz /w/, gdy wyraz kończy się na /u:/ lub /ʊ/[8]

 • The key is /kijɪz/
 • The pay is /peɪjɪz/
 • The zoo is /zu:wɪz/
 • The show is /ʃɔ:wɪz/
 • The law is /lɔ:rɪz/
 • The spa is [spɑ:rɪz]

Innym możliwym wariantem jest użycie w miejsce intruzyjnego R zwarcia krtaniowego[9], np. co-operate /kəʊ'ʔɒpəreɪt/.

Przykłady R intruzyjnego

 1. "I saw(r) a film today, oh boy" (The Beatles, "A Day in the Life")
 2. "And I howled at my ma(r) in the driving rain" (The Rolling Stones, "Jumpin' Jack Flash")
 3. "All of a sudden I saw(r) a new morning" (Bee Gees, "Saw a New Morning")
 4. "Vodka(r) and tonics" (Elton John, "Goodbye Yellow Brick Road")
 1. P. Trudgill: Dialects of England. Blackwell Science, 1999. ISBN 978-0-631-21815-9.
 2. a b Rhotic And Non-rhotic Accents (ang.). [dostęp 6 maja 2009].
 3. The English post-alveolar approximant: r (ang.). [dostęp 7 maja 2009].
 4. Daniel Jones: English Pronouncing Dictionary with CD-ROM. Cambridge University Press. ISBN 978-05-216-8087-5.
 5. Language change (ang.). [dostęp 7 maja 2009].
 6. Intrusive R (ang.). [dostęp 7 maja 2009].
 7. J. C. Wells: Whatever happened to Received Pronunciation? (ang.). [dostęp 6 maja 2009].
 8. Intrusive [r and optimal epenthetic consonants] (ang.). [dostęp 7 maja 2009].
 9. Paul Skandera: A Manual of English Phonetics and Phonology. Gunteer Narr Verlag, 2005. ISBN 978-3-8233-6125-1.