Obnovljiva energija

Obnovljiva energija je energija stvorena iz prirodnih izvora, poput sunčeve svjetlosti, vjetra, kiše, valova i goetermičke topline koji su obnovljivi (prirodno iznova punjivi). Tehnologije obnovljivih izvora energije uključuju sunčevu energiju, snagu vjetra, mikro hidro energiju, energiju biomase i biogoriva.

U 2006. godini oko 18% ukupno potrošene energije proizlašlo je iz obnovljivih izvora energije pri čemu 13% otpada na tradicionalnu biomasu (spaljeno drvo). Snaga vode je sljedeći najveći obnovljivi izvor sa 3%, a topla voda (grijanje) slijedi sa 1.3%. Iz novih tehnologija poput geotermalne energije, energije vjetra, sunca i oceana zajednički je iskorišteno 0.8% od ukupno potrošene energije. Tehnički potencijali za njihovu uporabu je velik, premašujući sve ostale već dostupne izvore, te su bili preporučeni kao primarni izvori.

Tehnologije obnovljivih izvora energije su katkad kritizirane zbog toga što su isprekidane (nekontinuirane) ili neugledne, a unatoč tome tržište još uvijek raste za mnogo oblika obnovljivih izvora energije. Snaga vjetra se povećava 30% godišnje uz globalno instalirane kapacitete od 100 GW i široko je upotrebljavana u nekoliko Europskih država i Sjedinjenim Američkim Državama. Proizvodni izlaz fotovoltažne industrije dostignula je više od 2000 MW i fotovoltažne elektrane su posebno popularne u Njemačkoj. Solarnotermičke elektrane se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama i Španjolskoj pri čemu najveća od njih proizvodi 354 MW i nalazi se u pustinji Mohave. Najveća svjetska geotermalna elektrana je Gejzir u Kaliforniji te ima kapacitet od 750 MW. Brazil ima jedan od najvećih svjetskih programa uporabe energije obnovljivih izvora koji uključuje proizvodnju etanolnog goriva iz šećerne trstike i trenutno etanolno gorivo čini 18% brazilskog automobilskog goriva. Ono je također je dostupno u Sjedinjenim Američkim Državama.

Bez obzira što na veliko postoje mnogi projekti i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, tehnologija istih se usmjerila i ka malim, neumreženim primjenama, katkad u ruralnim sredinama gdje je energija presudna u ljudskom razvitku. Kenija ima najveći svjetski udio malih (20-100 W) kućnih solarnih sustava sa preko 30000 prodanih na godinu.

Klimatske promjene popraćene visokim cijenama goriva, vršne vrijednosti nafte (eng. peak oil) i povećanjem potpore vlada usmjere su povećanju zakona i propisa, poticanju i komercijalizaciji obnovljivih izvora energije. Sporazum koji je potpisan u ožujku 2007. godine od strane predsjedatelja Europske Unije, uvjetuje da bi 20% nacionalno proizvedene energije trebala biti iz obnovljivih izvora do 2020. godine i smanjenje emisija C02 koji je uzročnik globalnog zatopljenja. Ulaganja u obnovljive izvore su se sa 80 milijardi dolara u 2005. godini popela na rekordnih 100 miljardi u 2006. godini. Ova razina ulaganja u kombinaciji sa dvoznamenkastim postotkom koji se povećava svake godine, pretvorila je alternativnu energiju u glavnu. Snaga vjetra je prva proizvodila 1% električne energije, a solarna energija nije daleko od toga. Neke velike tvrtke, poput BP, General Electric, Sharp i Royal Dutch Shell, ulažu u obnovljive izvore energije.

Predložak:Link FA