Lučka kapetanija

Upravni znak javnih brodova lučkih kapetanija
Pramčana oznaka

Lučke kapetanije u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru i unutarnjim vodama (rijekama koje nisu plovne sa morske strane, jezerima i kanalima) Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja brodova, te vođenja upisnika brodova, poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica i čamaca, poslove upisa i brisanja brodica, jahti i čamaca te vođenja očevidnika brodica, jahti i čamaca, poslove izdavanja pomorskih knjižica, brodarskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca i brodaraca za stjecanje zvanja u pomorstvu i unutarnjoj plovidbi , izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Lučke kapetanije su područne jedinice ministarstva nadležnog za poslove pomorstva i unutarnje plovidbe, u sastavu uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora i unutarnjih voda bez pravne osobnosti.

Lučke kapetanije

Brodica Lučke kapetanije u Rijeci. S lijeve strane vidi se zgrada Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru
Patrolni brod Lučke kapetanije "Pojišan"
 • Lučka kapetanija Pula, za područje Istarske županije,
 • Lučka kapetanija Rijeka, za područje Primorsko-goranske županije,
 • Lučka kapetanija Senj, za područje Ličko-senjske županije,
 • Lučka kapetanija Zadar, za područje Zadarske županije,
 • Lučka kapetanija Šibenik, za područje Šibensko-kninske županije,
 • Lučka kapetanija Split, za područje Splitsko-dalmatinske županije,
 • Lučka kapetanija Ploče, za dio Dubrovačko-neretvanske županije koji obuhvaća sljedeće gradove i općine: Metković, Opuzen, Ploče, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje,
 • Lučka kapetanija Dubrovnik, za dio Dubrovačko-neretvanske županije koji obuhvaća sljedeće gradove i općine: Dubrovnik, Korčula, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Smokvica, Ston, Vela Luka, Župa dubrovačka i Trpanj.
 • Lučka kapetanija Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, na vodnom putu rijeke Dunav od granice Republike Mađarske rkm 1433. do granice s Republikom Srbijom – rkm 1295,5 i područje unutarnjih voda Vukovarsko-srijemske županije (osim područja grada Županje i područja općina Babina Greda, Gradište, Bošnjaci, Drenovci, Gunja i Vrbanja) te područja općina Draž, Erdut iz Osječko-baranjske županije,
 • Lučka kapetanija Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za vodni put rijeke Drave i područja unutarnjih voda Osječko-baranjske županije (osim područja općina Draž i Erdut) te Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije, Virovitičko-podravske županije i Međimurske županije,
 • Lučka kapetanija Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za vodni put rijeke Save od rkm 207. (Račinovci) do rkm 469. (ušće Velikog Struga) i područje unutarnjih voda Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije, te područje gradova i općina: Županja, Babina Greda, Gradište, Bošnjaci, Gunja, Drenovci i Vrbanja iz Vukovarsko-srijemske županije,
 • Lučka kapetanija Sisak, sa sjedištem u Sisku, za vodni put rijeke Save od rkm 469. (ušće Velikog Struga) do granice s Republikom Slovenijom i rijeke Kupe, područje unutarnjih voda Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, područja općina Plitvičkih Jezera iz Ličko-senjske županije te područja Nacionalnog parka Krka iz Šibensko-kninske županije, kao i za sva ostala nespomenuta područja unutarnjih voda.

Lučke kapetanije mogu imati ispostave izvan svog sjedišta. Radom lučke kapetanije upravlja lučki kapetan, odgovoran ministru i ravnatelju Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora i unutarnjih voda. Radom ispostave upravlja kapetan ispostave kojeg imenuje lučki kapetan.

U skladu s Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru, kao Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru određuje se Lučka kapetanija Rijeka.

Izvori

Poveznice

Vanjske poveznice