Autohtoni kultovi u Istri

Karta autohtonih kultova u Istri

Geopolitički položaj Istre u antičko doba

Antičko doba u Istri

Autohtoni istarski kultovi

Spomenici autohtonim božanstvima

Ajtika(Aitica)

Boria (Borias)

Eja (Eia)

Eia Augusta (Nezakcij)

Eia Augusta (Pula)

Eia Augusta (Dvigrad)

Eia (Nezakcij)

Genij Barbulan (Genius Barbulanus)

Histrija (Histria)

Terra Histria (Poreč)

Terra Histria (Nezakcij)

Histria (Rovinj)

Istria (Pula)

Podrijetlo božanstva Terra Histria

Irija (Iria)

Meloskok (Melosocus)

Melosocus Augustus (Krnica)

Melosocus (Krnica)

Nebre(Nebres)

Sentona (Sentona)

Sentona (Labin)

Sentona (Katun kod Boljuna)

Sentona (Plomin)

Seiksomnija Leucitika (Seixomnia Leucitica)

Jutosika (Iutossica)

Trita (Trita)

Jan (Ianus)

Ika (Ica)

Ica (Plomin)

Nalazišta

Galerija

Izvori

Literatura

  • Girardi Jurkić, Vesna. Duhovna kultura antičke Istre, Zagreb, Školska knjiga, 2005.
  • Matijašić, Robert, Buršić-Matijašić, Klara. Antička Pula s okolicom, Pula, Zavičajna naklada "Žakan Juri", 1996.
  • Sanader, Mirjana. Rasprave o rimskim kultovima, Zagreb, Matica hrvatska, 1999.
  • Sanader, Mirjana. Imago Provinciarum, Zagreb, Alfa, 2008.

Vanjske poveznice