Ganghaan:Kasaysayan

usba  

Ang Ganghaan sa Kasaysayan

Kasaysayan

Ang kasaysayan usa ka sistematikanhong koleksiyon sa impormasyon kabahin sa mga panghitabo sa kanhiay. Sa sentidong "natad sa pagtuon", ang kasaysayan nagtumbok sa pagtuon ug interpretasyon sa rekord sa mga tawo, pamilya ug katilingban. Ang kahibalo sa kasaysayan naglakip sa kahibalo sa mga panghitabo sa kanhiay ug sa gitawag nga historical thinking skills.

usba  

Mga puede nimong mahimo

Mga mahimo nimo

Higala, dako kaayo kag matampo ug mahimo dinhi sa Wikipedya. Aniay mga panid nga mahimo nimong ipuno sa Wikipedya...

Panahon sa Bato, Panahon sa Bronse, Panahon sa Puthaw, Klasikong Gresya, Imperyong Romano, Imperyong Seljuk, Tunga-tungang Panahon, Sagradong Imperyo sa Roma, Vikings, Imperyong Ottoman, Renaissance, Repormasyon, Pagkadiskobre sa Amerika, Ang Inkwesisyon, Gubat Sibil sa Inglatera

Mga Artikulong mahimo nimong Padak-an

Imperyong Bizantino, Krusada, Karaang Roma, Sumer, Triyumbirato, Samurai, Karaang Ehipto


Aduna ka bay gustong mapuno sa Wikipedya, apan dili nimo matampo? Isulat kana sa atong Mga Hangyong Artikulo, aron mahimoan nato kinig artikulo.

usba  

Associated Wikimedia