Главная страница

Централният Комитет на КПСС (до есента на 1917: ЦК на РСДРП; 1917-1918 ЦК на РСДРП(б); 1918-1925 ЦК на РКП(б); 1925-1952 ЦК на ВКП(б)) е висш партиен орган, заседаващ в промежутъците между конгресите на Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС). Рекорден по численност състав на ЦК на КПСС, 412 члена, е избран на XXVIII-я конгрес на КПСС (1990). На Пленумите на ЦК се избират Политбюро (или Президиум), Секретариат, Оргбюро на ЦК и Комисия по партийния контрол (1934-1990).

Политбюро на ЦК на КПСС

Файл:Politburo CK KPSS.jpg
Състав на Политбюро на ЦК на КПСС през 80-те години

Политбюро на ЦК на КПСС е най-висшия партиен орган, ръководещ политическата работа на ЦК между неговоте Пленуми. Като постоянен орган действа след VII-тия конгрес на РКП(б). Решава важни политически, икономически и вътрешнопартийни въпроси.

В периодът 1952-1966 се нарича "Президиум на ЦК на КПСС".

Теоретически Политбюро се избира на пленумите на ЦК на КПСС, но на практика то се избира едва след XXVIII-я конгрес на КПСС. (До 1991 КПСС има проведени 28 конгреса).

В състава на Политбюро на ЦК на КПСС влизат членове на Политбюро, кандидат-членове на Политбюро, и секретарите на ЦК на КПСС.

Политбюро на ЦК на КПСС се състои от 10 члена през 20-те години до 25 през 70-те години. По правило в състава на Политбюро на ЦК на КПСС влизат:

По времето на Никита Хрушчов в съставa на Президиума на ЦК започват да се включват и първите секретари на комунистическите партии на някои от съветските републики. Тази традиция се запазва и по-къно, за да се стигне до 1990-1991 г., когато в състава на Политбюро влизат всички първи секретари на ЦК на комунистическите партии на съветските републики (в това число и на двете комунистически партии на Естония).

Секретариат на ЦК

В неговият състав влизат само секретарите на ЦК на КПСС.

През 1990 в състава на Секретарията на ЦК са включени още 5 члена, които не са секретари на ЦК на КПСС.

Оргбюро на ЦК

Този орган съществува в периода 1919-1952 г., но тъй като фактически дублира дейността на Секретариата и по тази причина не играе реална роля.

Генерален секретар на ЦК на КПСС

Основна статия: Генерален секретар на ЦК на КПСС

ЦКК на КПСС

Централната контролна комисия (ЦКК) на КПСС се избира на конгресите на КПСС, както и ЦК. Рекордно голям състав (около 120 члена) е избран на XV-я конгрес ВКП(б) през декември 1925. След което пленумите на ЦКК избирали Президиум на ЦКК. На XIX-я конгрес на КПСС (1952) в ЦКК са избрани рекордно малко членове (37). На следващите пленуми на ЦКК Президиума на ЦКК не се избира. Но на XXVIII-я конгрес на КПСС (1990) отново в ЦКК са избрани голям брой членове. I-ят пленум на ЦКК избира отново Президиум на комисията. А от април 1991 Президиумът на ЦКК има свое бюро.

Външни връзки