Главная страница

Философ (от гръцки - φιλοσοφος) е човек, който се занимава с философия. Това включва - изучаване, тълкуване и разработка на различни философски и научни гледища. Съответно философ се нарича и всеки представител на дадена философска школа.

Особеност на философията, породена от дейността на конкретните философи, е постоянното пораждане на нови проблеми, които надхвърлят нейното поле и се обособяват в отделни науки (физика, биология, психология и др.). Въпреки това обособяване отделни философи продължават да оказват влияние върху всички клонове от знанието. Поради тази причина голяма част от философите са били физици, лекари, астрономи, биолози, психолози.

В преносен смисъл с думата "философ" се нарича този човек, който се отнася към света като страничен наблюдател.

Влияние

В исторически план философите имат почти постоянно (но променливо) влияние върху обществото и политиката, както и върху културата и изкуството.

Вижте също