Главная страница

Би трябвало да отговаря на критериите. Нека с нея отбележим годината на Дарвин.--ForestDim 21:16, 12 февруари 2009 (UTC)

Чарлз Дарвин

  • Критерии.
  • Начало на гласуването: 21:16, 12 февруари 2009 (UTC). Край на гласуването: 26 февруари 2009 , 21:16.


За

  1. Symbol support vote.svg За Като предложител. --ForestDim 21:48, 12 февруари 2009 (UTC)

Против

Коментари