Главная страница

Смях

  • Критерии.
  • Начало на гласуването: 04:21, 16 май 2008 (UTC). Край на гласуването: 04:21, 30 май 2008.


Смятам, че статията стоя достатъчно дълго като кандидат и забележките, които бяха повдигнати, бяха коригирани. Освен това мисля, че статията е интересна, пълна и отговаряща на всички критерии. --Mortdefides 04:25, 16 май 2008 (UTC)

За

--17px Djuneyt_tr Реал Мадрид Фен 08:06, 16 май 2008 (UTC)

Против

Коментари