Главная страница

Северна Корея

  • Критерии.
  • Начало на гласуването: 17:12, 24 февруари 2009 (UTC). Край на гласуването: 10 март , 17:12.


Доста изчерпателна и смятам, интересна статия. Работилите по статията сме се постарали да не прилича толкова много на извадка от вестник или изобщо политизирано описание от някаква медия (защото темата е болезнено актуална), а да се набляга по-скоро на страната като цяло. – Tourbillon Да ? 17:22, 24 февруари 2009 (UTC)

За

  1. Symbol support vote.svg За, като един от основните редактори по статията. – Tourbillon Да ? 17:33, 24 февруари 2009 (UTC)
  2. Symbol support vote.svg ЗаЦено Максимов 06:30, 25 февруари 2009 (UTC)
  3. Symbol support vote.svg За --Nad 18:38, 25 февруари 2009 (UTC)
  4. Symbol support vote.svg За - Трудът си заслужава подкрепата! Статията се чете лесно и е интересна, още повече касае една далечна и твърде непозната за нас страна. --Izvora 18:55, 25 февруари 2009 (UTC)

Против

Коментари