Главная страница

Помпей

Гласуване

Интересна, детайлна и всеобхватна статия. --Darsie 11:38, 14 април 2006 (UTC)

За

  1. Symbol support vote.svg За--Darsie 11:38, 14 април 2006 (UTC)
  2. Symbol support vote.svg За Статията е много голяма в момента, може да се разбие на няколко по малки. --Ванка5 08:53, 3 ноември 2006 (UTC)
  3. Symbol support vote.svg За--Пакко Статията е много добра и изчерпателна

Против

Коментари

Много дълга статия (130к), картинките са еднообразни, няма нито източници, нито външни препратки на български.

  • уводът на секцията „История на града“ преди подсекциите всъщност е география;
  • „... негови основатели са оските. Името на града най-вероятно произхожда от бройната им дума ...“ - първото е недоказано, но нищо не пречи да е вярно, докато второто си е свободна догадка и без цитиране чия е (източник) не следва да остава изобщо;
  • „Именно оттам възприемат култа към Аполон“ - още едно, този път твърде категорично твърдение, което следва да се докаже.
  • „... завалява пемза, парчетата от която падат като смъртоносни куршуми със скорост около 200 км./ч.“ - още суровина за доказване, а прочувствените „куршуми“ са анахронизъм на фона на статията също като „обществени проекти“;
  • владението от самнитите в секцията „Ранна история на града“ е описано за само 4 години (424-420 г.пр.н.е.), а в подсекцията „Улици, градски порти и стени“ нараства до 5-4 в.пр.н.е.;
  • подподсекциите в секцията „Обществени постройки“ са излишни и ненужно разтеглят съдъжанието - почти всичките са по един абзац. Самата секция следва да стане само Постройки и в нея да дойдат като подсекции сложените неизвестно къде „Частни домове“ и „Некрополи“;
  • секцията „Литература“ е безполезна в този си вид - само показва, че статията е преведена от немската (избрана) статия, но немскоговорящите читатели могат да потърсят литературата там.

Не съм категорично против да стане избрана, но ако я мерим по класификацията на английската Уикипедия, тази става само за добра статия и иска още за избрана. В българската Уикипедия още няма статут „добра статия“, макар че би бил полезен. -- Златко ± (беседа) 21:41, 4 ноември 2006 (UTC)