Главная страница

  • Критерии.
  • Начало на гласуването: 13:56, 17 октомври 2011 (UTC). Край на гласуването: , 13:56.


Статията е добре написана, изчерпателна, неутрална и с информация, подкрепена с източници. Според мен отговаря на критериите за избрана статия.--Алиса Селезньова 13:56, 17 октомври 2011 (UTC)

За

Против

Коментари