Главная страница

Предлагам статията за избрана. Намирам я за обогатяваща и изчерпателна.--Darsie 14:09, 19 юни 2011 (UTC)

  • Критерии.
  • Начало на гласуването: 14:13, 19 юни 2011 (UTC). Край на гласуването: 3 юли 2011, 14:13.За

Против

Коментари