Главная страница

Михаил Кутузов


Смятам статията за подходяща защото отговаря на изискванията за избрана, защото е свързана с българската история, защото в нея става въпрос за един наистина велик пълководец. --Uroboros 20:15, 4 септември 2007 (UTC)

За

  1. като предложител и редактор --Uroboros 20:19, 4 септември 2007 (UTC)
  2. Подробна биография, източници, препратки, снимки, добре оформена --Димитър Драгнев 22:09, 4 септември 2007 (UTC)
  3. Symbol support vote.svg За --Animus 12:08, 5 септември 2007 (UTC)
  4. Symbol support vote.svg За --Mincov 15:50, 5 септември 2007 (UTC)
  5. Symbol support vote.svg За Точица 19:43, 5 септември 2007 (UTC)
  6. Symbol support vote.svg За. --Elkost 19:49, 5 септември 2007 (UTC)
  7. Symbol support vote.svg За --Scroch беседа приноси 21:32, 6 септември 2007 (UTC)
  8. Symbol support vote.svg За--Н.Христов 13:14, 7 септември 2007 (UTC)
  9. Symbol support vote.svg За. --Спас Колев 14:13, 7 септември 2007 (UTC)
  10. Symbol support vote.svg За --Спири Symbol heart vote.svg беседка 20:14, 7 септември 2007 (UTC)

Против

Коментари