Главная страница

Считам, че статията Йоланд отговаря на критериите за избрана статия. Дали това е общовалидно мнение се решава с гласуване, поради което моля общността да вземе отношение по текущото предложение. BloodIce 18:55, 5 декември 2011 (UTC)

  • Критерии.
  • Начало на гласуването: 18:55, 5 декември 2011 (UTC). Край на гласуването: 18:55, 19 декември 2011 (UTC)

4 или повече гласа „за“ формиращи поне 2/3 от общия брой валидни гласове.

За

Symbol support vote.svg За, като предложител. BloodIce 18:55, 5 декември 2011 (UTC)

Против

Коментари