Главная страница

  • Критерии.
  • Начало на гласуването: 20:17, 20 септември 2010 (UTC). Край на гласуването: 4.10.2010, 20:17.


Мисля, че вече статията престоя достатъчно за обсъждане. Да видим резултата. :)--Darsie 20:17, 20 септември 2010 (UTC)

За

Против

Коментари