Главная страница

Балканска война

Статията е с горе-долу завършен вид. Има още накъде да се развива, без да се претрупва. Например: Как войната се възприема в различните балкански страни през десетилетията до днес (историографски преглед)? Какво е отражението ѝ върху икономиката на воюващите? Какъв е отзвукът ѝ в литературата и изкуството като цяло? За да се напишат тези неща обаче не достигат ресурси, поне засега.

Все пак в статията са събрани доста факти, които човек няма да научи нито в училище, нито в университета - убеден съм от собствен опит. А темата е първокласна както за българската, така и за балканската най-нова история. Надявам се това да става достатъчно ясно от текста. Ако засечете недомислици, не е късно да ги посочите.--Добри 20:10, 19 септември 2009 (UTC)

  • Критерии.
  • Начало на гласуването: 20:10, 19 септември 2009 (UTC). Край на гласуването: 20:10, 3 октомври (UTC).


За

  • Symbol support vote.svg За Страхотна статия--Ilikeliljon 21:14, 19 септември 2009 (UTC)
  • Symbol support vote.svg ЗаЦено Максимов 23:51, 19 септември 2009 (UTC)
  • Symbol support vote.svg За. Супер е. --Pan Am 103 06:45, 20 септември 2009 (UTC)
  • Symbol support vote.svg За - харесва ми, изглежда доста неутрална и обективна, посочени са доста източници, засегнати са много аспекти и е написана добре. --Чечлията 21:48, 20 септември 2009 (UTC)
  • Symbol support vote.svg За Определно си заслужава.--Simin 21:53, 20 септември 2009 (UTC)
  • Symbol support vote.svg За Най-доброто предложение за избрана статия до момента. --Izvora 15:13, 21 септември 2009 (UTC)
  • Symbol support vote.svg За--Дан 16:56, 21 септември 2009 (UTC)
  • Symbol support vote.svg За - една достойна статия, просто радва сърцето :-), --Mortdefides 11:50, 22 септември 2009 (UTC)

Против

Коментари

Symbol comment vote.svg Коментар: Видях че в руската уикипедия, където статията е избрана има раздел "В културата". Дали няма да е добре да се преведе този раздел и да се сложи при нас?--Ilikeliljon 18:01, 21 септември 2009 (UTC)

Бих използвал част от написаното там [1]. Онова, което мога да сверя по дадените източници, са нещата за Вешин и за снимките на черногорския фронт. Съдейки по източника им, Джока Богданович е снимал за Втората балканска война, а не за Първата - т. е. той отпада. Нашите също са снимали филми. Вазов няма да е достатъчен. Трябва ни поне и Йовков.--Добри 15:46, 22 септември 2009 (UTC)