Главная страница

редактиране 

Портал Наука

Sciences exactes.svg

Добре дошли в Портал Наука!

Наука, в най-общ смисъл, е система от обективно знание. В по-тесен смисъл, науката е знанието за възприемания свят, добито чрез емпирични научни методи, основано на наблюдаеми явления, което може да бъде както потвърдено, така и отхвърлено. Това знание най-общо се разделя на пет основни клона: природни (естествени) науки, социални науки, обществени науки, хуманитарни науки и технически науки.
Още за Наука...

Шаблон:Наука/Кутия-Край

редактиране 

Избрана статия

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.png

Атомното ядро е центърът на атома, в който е съсредоточена основната му маса и неговата структура определя химическия елемент. Размерите на ядрото са средно 100 000 пъти по-малки от размерите на самия атом и са от порядъка на м. В същото време масата на ядрото е около 4000 пъти по-голяма от тази на заобикалящите го електрони.

То е съставено от един или повече протони и нула или повече неутрони. Броят на протоните в атомното ядро съвпада с поредния атомен номер и определя вида на елемента. Броят на протоните и неутроните в едно ядро са свързани - в леките ядра те са приблизително равни, докато по-тежките ядра имат по-голям брой неутрони. Между протоните и неутроните съществува силно ядрено взаимодействие. Понякога те се наричат с по-общото име нуклеони. Атоми с един и същ брой протони, но различен брой неутрони се наричат изотопи.
Още за Атомното ядро... Шаблон:Наука/Кутия-Край

редактиране 

Избрана биография

Вернер Хайзенберг

Вернер Хайзенберг е роден през 1901 г. във Вюрцбург в семеейството на професора по византийска история Август Хайзенберг. В младостта си Вернер Хайзенберг бил скаут. Следвал физика в Мюнхен при А. Зомерфелд. Завършил университета за минимално разрешеното време — три години, защитавайки дисертация на тема „Върху стабилността и турбулентността на течни потоци“. През 1924 г. става асистент на Макс Борн в Гьотинген. В последващите години основава, съвместно с Макс Борн и Паскуал Джордан, квантовата механика. През 1927 г., на 26 години, става професор в Университета в Лайпциг. Работил е и с Нилс Бор, с когото го свързва сърдечно приятелство, в Копенхаген. По време на Втората Световна Война работи по ядреният проект на Нацистка Германия.
Още за Вернер Хайзенберг... Шаблон:Наука/Кутия-Край

редактиране 

Категории

Шаблон:Наука/Кутия-Край