Главная страница

Падането на комунистическите режими в Източна Европа, революциите от 1989 г., падането на комунизма и есента на народите, са термини, описващи поредица от събития в Централна и Източна Европа през есента на 1989 г.

По време на тези събития редица комунистически правителства от Съветския блок падат в рамките на няколко месеца.

"Есен на народите" е израз, заимстван от израза "пролет на народите", с който са известни демократичните революции и войни от 1848 г. Есента на народите са ненасилствени революции, започнали в Полша. След това се разпространява вълна на ненасилствена революция в Източна Германия, Чехословакия, Унгария и България. В Румъния обаче комунистическият режим е свален чрез насилие и Николае Чаушеску, румънски диктатор, дори e екзекутиран.

Тези революции значително променят баланса на световните сили, а заедно с разпадането на Съветския съюз отбелязват края на Студената война.

Вижте също

Външни препратки