Главная страница

За играта със зарове вижте статията Генерал (игра).

Генерал е най-висшето генералско военно звание в България, въведено с измененията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България през 2000 г. Използва се в сухопътните и военновъздушните сили на много държави. Еквивалентното звание във военноморските сили е адмирал.

генерал от БА
адмирал от ВМС на БА

Пагоните на офицер със звание генерал са с по 4 големи четирилъчни звезди, което е еквивалентно на „армейски генерал“ в някои страни (и в по-старата система от военни звания на България). Съответства на званието general в останалите армии по света (например в американската армия).[1]

В бившия СССР веднага след Октомврийската революция военните звания, включително и генералските, са отменени. До началото на Втората световна война там се използват званията комбриг (командир на бригада), комдив ( командир на дивизия) и комкор (командир на корпус), с които се означават звания, аналогични на генералските, но привързани към длъжности.

По време на Първото българско царство званията в българската армия първо са били традиционно взети от старата българска държава и от прабългарския език, а по време на Второто българско царство се използва византийската система на военни чинове.

След Освобождението се възприема западноевропейската система военни звания, включително и генералските. Но генерали в българската армия се появяват сравнително късно. Така по време на Сръбско-българската война, само няколко години след Освобождението, в българската армия не е имало офицери с генералски чинове, поради което войната е наречена Войната на капитаните срещу генералите.

От 1 юни 2005 г. пределната възраст за кадрова военна служба на офицерите със звание „генерал“ е 60 г.

Трето българско царство

По времето на третото българско царство званието (пълен) генерал е третото генералско звание и най-високото в българската армия. Офицер с такова звание е по-висшестоящ от генерал-лейтенант. Званието пълен генерал съществува в периода от създаването на съвременната българска армия през 1878 до 1897 година, когато е заменено със звание в зависимост от рода войски към който принадлежи съответния офицер — генерал от пехотата, генерал от кавалерията и генерал от артилерията.

Армия на САЩ

Lieutenant General (Генерал-лейтенант), General (Генерал), General of the Army (Генерал на армията), и General of the Armies of the United States (Генерал на армиите на Съединените щати) са висши военни звания в армията на САЩ.

В днешните американски въоръжени сили, Генерал-лейтенант (Lieutenant General) е с по три звезди на пагоните и е веднага след Генерал-майор (Major General), който е с по две звезди на пагоните. Генерал (General) (също известен като пълен Генерал (full General)) е с по четири звезди на пагоните и е веднага след Генерал-лейтенант (Lieutenant General). Генерал на армията (General of the Army) е с по пет звезди на пагоните и е веднага след Генерал (General). Американското звание Генерал на армията (General of the Army) е еквивалентно на чуждото звание Фелдмаршал (Field Marshal). Званията Генерал-лейтенант и Генерал се използват, но Генерал на армията се използва само във военно време и никой не носи това звание. Също така никой не носи и званието Генерал на армиите на Съединените щати (General of the Armies of the United States) и това звание никога не е използвано от действащ военен офицер по едно и също време с всички останали звания, затова не е ясно как се съпоставя с тях. Понякога званието Генерал на армиите на Съединените щати се е считало да бъде еквивалентно на други чужди звания като Генералисимус (Generalissimo) или Велик маршал (Grand Marshal).

Званията Генерал-лейтенант и Генерал се използват в армията, въздушните сили и флота. Армейското звание Генерал на армията е еквивалентно на званието от американските въздушни сили Генерал на въздушните сили (General of the Air Force). Американският флот няма еквивалентен генерал с пет звезди на пагоните. Американските въздушни сили и Американският флот нямат еквивалентно звание на армейското Генерал на армиите на Съединените щати (General of the Armies of the United States).

През повечето време от историята на Съединените щати тези звания не са се използвали въобще, или само временно.

„Генерал“ е също така правилна форма за ниските генералски звания като бригадните генерали или генерал-майорите.

Източници